Ohlášky – 2. neděle postní

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 12. do 19. března 2017

Dnes je neděle 12. března 20172. neděle postní

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

     
Pondělí 13.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 14.3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 15.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 16.3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek  17.3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 18.3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 19.3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

Pondělí 13.3. je výroční den zvolení papeže Františka.

Pondělí, středa, čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

 

Následující neděle 19. března 20173. neděle postní

Svátek sv. Josefa je přeložen na pondělí 20.3.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Pobožnost křížové cesty – každý pátek v postní době v 17.15 hod. v kostele Nejsv. Trojice. V neděli vždy v 17.30 přede mši sv. v kostele Nejsv. Trojice.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Katecheze ve středu 15. března 2017 nebude.

Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře. Ve čtvrtek 16.3.2017 katecheze pro děti 4-5. třídy není.

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat vždy v sobotu v  19:00 hod. v komunitním centru na faře. Setkání bude vést otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.fr

 

Noc kostelů – přihlašování. Je poslední týden na nahlášení kostelů na akci Noc kostelů, která se bude konat 9.6.2017. Prosím, abyste nahlásili kostely, v obcích naši farnosti, které se zapojí do noci kostelů do pondělí večera (13.3.). Prosím o nahlášení kontaktní osoby za danou obec, čas otevření kostela a případně program. Zasílejte na adresu: farnost-kolin@volny.cz anebo volejte na číslo 604 294 247 (p. farář).

 

Biskupská vizitace v katolické škole. Ve čtvrtek 23. března 2017 vykoná pan biskup Václav Malý vizitaci Dvouleté katolické školy v Kolíně. Při té příležitosti odslouží mši sv. v 9:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje.

 

Vikariátní setkání dětí a mladší mládeže. V sobotu 1. dubna 2017 se koná vikariátní setkání dětí a mladší mládeže v Českém Brodě. Srdečně zveme děti od 6 do 14 let, popřípadě také v doprovodu alespoň některých z rodičů. Začátek je v 9:00 hod. na faře v Českém Brodě. Více informací na plakátcích.