Ohlášky – 2. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 13. března do 20. března 2022

pondělí 14. 3.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 15. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 16. 3.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 17. 3.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 18. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 19. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 20. 3.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 19. března –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 20. března – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Příprava na první svaté přijímání – středa 17:30

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 13. března2. neděle postní. Vykonáme sbírku na katolické setkání mládeže. Dnes v 15:00 bude schůzka ministrantů.

Sobota 19. březnaslavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek.

Neděle 20. března3. neděle postní. Koná se první skrutinium katechumenů.

Pobožnosti Křížové cesty v postní době budou vždy v pátek v 17:15 v kostele Nejsv. Trojice vždy a v neděli v 17:30 u Nejsv. Trojice. Kdo se účastní společné modlitby křížové cesty, může za obvyklých podmínek (sv. přijímání, modlitba za sv. Otce, Věřím v Boha)  získat plnomocné odpustky.

Postní předsevzetí. Také v tomto roce se můžeme na slavení Velké noci připravit modlitbou a také postem, odřeknutím si něco z jídla a věnováním svých ušetřených prostředků potřebným podle vašich možností a přání. Můžete k tomu využit charitní postní kasičky, do kterých můžete průběžné odkládat ušetřené prostředky a na konec postní doby je přinést zde do chrámu. Na kasičky napište – na jaký cíl chcete věnovat prostředky. Možností a potřeb je v dnešní době dost.

Modlitby za mír na Ukrajině. Zveme Vás k modlitbě růžence za pokoj na Ukrajině v našich rodinách. Také před každou mší svatou se budeme modlit růženec na tenhle úmysl. Každou středu od 12 do 18 hodin bude v kostele Nejsv. Trojice adorace, při které se modleme za ukončení války a mír na Ukrajině. Prosíme, abyste se zapisovali na služby hlídání v kostele. Využijme ten čas na osobní modlitbu, a zapojme se do řetězí modliteb za pokoj.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.). Výdej pomoci je stanoven na úterý a čtvrtek, jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, tak pro ubytovatelé, kteří přijímají u sebe běžence z Ukrajiny. Prosíme budoucí dárce, aby se na tel. informovali, jaká pomoc je akutně potřebná. Č. tel.: + 420 725 409 100.

Příprava snoubenců na svátost manželství se koná o víkendu 2. a 3. dubna 2021. Začátek v sobotu 9:30 na faře.

Noc kostelů v r. 2022 bude v pátek 10. června 2022. Začalo přihlašování kostelů. Prosíme, abyste jednotlivé kostely, které chcete zapojit do akce, nahlásili p. faráři. 

Potvrzení o přijatých darech pro daňové účely za rok 2021 máme pro Vás připravené. V případě, že jste se zatím o potvrzení nepřihlásili, můžete tak učinit ve farní kanceláři.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při bohoslužbách obnovíme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo doplníme. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.