Ohlášky – 2. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 14. ledna 2017 do 21. ledna 2018

neděle 14. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 15. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 16. 1. 9:30 Sv. Bartoloměj 18:00 Nejsv. Trojice
středa 17. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 18. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 19. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 20. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 21. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Příprava na 1. svaté přijímání a svátost smíření začne ve středu 31. 1. 2018 na faře v 17:20 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Chceme také vytvořit sbor mladých, který bude doprovázet mší zpěvem.

Katecheze pro dospělé. Katecheze je vždy ve středu v 17:30 hod na faře. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili.

Aktuality

Úterý 16. ledna 2018 – koná se vikariátní konference kněží kolínského vikariátu. Ranní mše v 9:30 je v kostele sv. Bartoloměje. Není ranní mše u Nejsv. Trojice.

Středa 17. ledna 2018 – památka sv. Antonína, opata.

Čtvrtek 18. ledna 2018 – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Neděle 21. ledna 20183. neděle v mezidobí.

Zasedání farní pastorační rady bude v neděli 21. ledna 2018 v 15:00 hod. v budově Dvouleté katolické školy a mateřské školky v Kolíně.

Čtvrtek 25. ledna 2018 v 19:00 hod. – v kostele sv. Bartoloměje se konají ekumenické modlitby za účasti zástupců křesťanských církví v městě Kolíně. Po bohoslužbě zveme účastníky na kávu a čaj do komunitního centra na faře.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky potvrdil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 16. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.