Ohlášky – 2. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 15. ledna do 22. ledna 2022

pondělí 16. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 17. 1.9:00 Sv. Bartoloměj_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 18. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 19. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 20. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 21. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 22. 1.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 21. ledna – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 22. ledna – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247).

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 15. ledna 2. neděle v mezidobí.

Sobota 21. ledna – památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Neděle 22. ledna – 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího Slova. Sbírka na biblické dílo bude formou složenek.

Století verbistů na Slovensku a v Česku. V tomto roce si připomeneme 100 let od příchodu verbistů na území tehdejšího Československa. Při té příležitosti bude Televize LUX v neděli 15. ledna 2023 od 10 hod. vysílat přímí přenos mše svaté z kostela sv. Arnolda Janssena z Bratislavy. Hlavním celebrantem bude bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. TV LUX se dá sledovat také na přes internetové vysílání na stránce www.tvlux.sk

Vikariátní konference. V úterý 17. ledna 2023 bude v Kolíně vikariátní konference kněží našeho vikariátu. Mší svatou v 9:00 hod.kostele sv. Bartoloměje zahájíme nejen kněžskou konferenci, ale také slavení jubilea 100 let existence verbistické provincie Slovenské a České. Hlavním celebrantem bude páter provinciál Pavol Kruták SVD. Při příležitosti slavení této mše svaté je, na základě dekretu Apoštolské penitenciáře, možné získat za obvyklých podmínek plnomocné odpustky.

Týden modliteb za jednotu křesťanů je od 18. do 25. ledna. Při té příležitosti se v Kolíně bude konat společná ekumenická bohoslužba ve čtvrtek 19. ledna v 18 hod. v prostorách Apoštolské církve na ul. V Zídkách, vstup je z Benešovy ulice. Srdečně zveme.

sobotu 21. ledna ukončíme výstav venkovního betléma u sv. Bartoloměje a sochy uložíme do sklepa. Mužská pomoc je vítána. Začínáme v 8:30.

Na webové stránce farnosti je již odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní ples – děkujeme všem, kteří jste svoji účastí podpořili farní ples. Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na jeho přípravě a organizaci.

Adopce na dálku – I letos pokračujeme v našem projektu Adopce na dálku, v kterém prostřednictvím Arcidiecézní charity „adoptujeme“ dětí v Asii, Africe a jedno v Bělorusku, celkem 6 dětí, kterým přispíváme na celoroční školné. Vaše příspěvky můžete přinášet na faru nebo p. Dvořákové u sv. Víta na Zálabí anebo můžete poslat na účet farnosti s poznámkou Adopce na dálku. Na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Prosíme, abyste uvedli svoje jméno, příjmení a adresu, zvláště u nových dárců. U těch, kteří pokračují v adopci, již adresy máme.

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Bližší informace a přihlášky budou na jaře 2023.