Ohlášky – 2. neděle v mezidobí

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 16. do 22. ledna 2017

Dnes je neděle 15. ledna 20172. neděle v mezidobí

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

 

     
Pondělí 16.1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 17.1. 9:30 Sv. Bartoloměj 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 18.1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 19.1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek 20.1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 21.1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 22.1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

 

Úterý  – památka sv. Antonína, opata

Mše sv. v 9:30 v kostele sv. Bartoloměje – vikariátní setkání kněží

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Středa  – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

 

Ekumenické modlitby v Kolíně se konají ve čtvrtek 19.1. 2017 v 18:00 hod. v evangelickém kostele v Kolíně.

Pondělí, středa, čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření.

Následující neděle 22. ledna 20173. neděle v mezidobí

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek. Sv. zpověď – půl hod. přede mši sv.

Děkujeme Vám všem, kteří jste svou účastí a pomoci na přípravě kostela a bohoslužby přispěli k důstojnému rozloučení s otcem Bedřichem Blažkem.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je stále otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Příprava snoubenců. Předmanželská příprava snoubenců bude na faře o víkendu 11.-12. února 2017.

Projekt IROP v kostele sv. Bartoloměje. Naše farnost připravuje projekt z evropských fondů, tzv. IROP. V rámci projektu chceme dokončit vše, co v kostele ještě třeba dokončit (varhany, kůr, Kokovská kaple, zákristie, schodiště na ochoz, schodiště do věží, půda kostela, krypta a další). Prosíme o jakékoliv starší fotografie ze křtů, svateb, cokoliv, podle čeho bychom mohli postupovat v rekonstrukci kaplí a mobiliáře.