Ohlášky – 2. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 16. ledna do 23. ledna 2022

pondělí 17. 1.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 18. 1. 9:30 Sv. Bartoloměj_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 19. 1.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 20. 1.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 21. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 22. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 23. 1.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 22. ledna –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 23. ledna – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 16. ledna2. neděle v mezidobí. V 15:00 bude na faře schůzka ministrantů.

Pondělí 17. ledna – památka sv. Antonína, opata

Úterý 18. ledna – památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Pátek 21. ledna – památka sv. Anežky, panny a mučednice.

Neděle 23. ledna3. neděle v mezidobí.

V úterý 18.1. bude v Kolíně vikariátní konference kněží, proto bude ranní mše svatá v 9:30 u sv. Bartoloměje.

V neděli 23. ledna budeme slavit neděli Božího Slova. ČBK vyhlásila na tuto neděli sbírku na podporu Katolického biblického díla. Podpořit toto dílo bude možné prostřednictvím složenek, které budou v kostelích.

V pondělí 24. ledna se v 18:00 bude konat ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele na ul. Politických vězňů v Kolíně. Srdečně zveme. Téma modliteb za jednotu křesťanů v tomto roce je: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,2)

Tříkrálová sbírka vyhlášena Charitou ČR probíhá od 1. do 16. ledna. Koledníky potkáme v ulicích našeho města a obcí a můžeme podpořit charitní akci také online nebo přes QR kód. Více na: www.trikralovasbirka.cz V online formuláři, prosíme, označte, že chcete podpořit Farní charitu Kolín, VS: 023. V modlitbách pamatujme na děti a dospělé, kteří budou v tomto roce koledovat.

Synoda. 17. října 2021 se v diecézích rozběhl proces přípravy na biskupskou synodu věnovanou procesu synodality, tedy vzájemného soužití, naslouchání a spoluúčasti uvnitř církve. V rámci tohoto procesu vznikají ve farnostech malé pracovní skupiny, které se tématem zabývají. Skupinky budou vznikat i v naší farnosti, zapojit se může každý. První setkání se uskuteční v lednu 2022. Více informací k tématům, kterými se synoda bude zabývat a k tomu, jak se můžete zapojit i vy, připravujeme pro příští číslo časopisu Bartoloměj. Již nyní se podrobnosti dočtete na webu cirkev.cz,  apha.cz anebo farnostkolin.cz/synoda-2021-2023/. První setkání synodní skupiny bude v pondělí 31. ledna na faře v 18:00 hod. Srdečně zveme přihlášené i nepřihlášené.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz. Svaté přijímání se přijímá na ruku.

Farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 13. 2. – 19. 2. 2022 organizuje naše farnost „sportovněduchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách.
Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378 nebo na tomas.pavela@gmail.com.

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022.

Časopis Nezbeda – lednové číslo křesťanského časopisu pro děti je připravené k odběru v našich kostelích. Za příspěvek na předplatné časopisu děkujeme.