Ohlášky – 2. neděle vánoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 2. ledna do 9. ledna 2022

pondělí 3. 1.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 4. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 5. 1.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 6. 1.8:00 Nejsv. Trojice9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Sv. Bartoloměj
pátek 7. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 8. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 9. 1.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 8. ledna –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 2. ledna – 8:00 Velký Osek, 9:00 Velim, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí a středu od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Nejbližší katecheze bude 11. ledna.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře. Nejbližší modlitební večer bude 13. ledna.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 2. ledna2. neděle po Narození Páně.

Čtvrtek 6. lednaslavnost Zjevení Páně – doporučený svátek. Na  večerní mši svaté u sv. Bartoloměje bude požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky. Prosíme, ať přijdou v kolednickém stroji.

Neděle 9. lednaSvátek Křtu Páně – končí se doba vánoční.

Synoda. 17. října 2021 se v diecézích rozběhl proces přípravy na biskupskou synodu věnovanou procesu synodality, tedy vzájemného soužití, naslouchání a spoluúčasti uvnitř církve. V rámci tohoto procesu vznikají ve farnostech malé pracovní skupiny, které se tématem zabývají. Skupinky budou vznikat i v naší farnosti, zapojit se může každý. První setkání se uskuteční v lednu 2022. Více informací k tématům, kterými se synoda bude zabývat a k tomu, jak se můžete zapojit i vy, připravujeme pro příští číslo časopisu Bartoloměj. Již nyní se podrobnosti dočtete na webu cirkev.cz,  apha.cz anebo farnostkolin.cz/synoda-2021-2023/

Venkovní betlém jsme nainstalovali na parkánu u chrámu sv. Bartoloměje. Sochy v betlémě jsou zapůjčeny od řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova v okresu Šumperk. Otevřen je každý den do 19:00 hod. Na Štědrý den bude otevřeno do 24:00 hod. Více o betlémě ve farním časopisu Bartoloměj nebo na stránce farnostkolin.cz/betlem

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz. Svaté přijímání se přijímá na ruku.

Farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 13. 2. – 19. 2. 2022 organizuje naše farnost „sportovněduchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách.
Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378 nebo na tomas.pavela@gmail.com.