Ohlášky 2. neděle velikonoční

Program farnosti

  1. neděle velikonoční – Božího milosrdenství

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 8. dubna do 15. dubna 2018

neděle 8. 4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 9. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice 18:00 sv. Bartoloměj
úterý 10. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 11. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 12. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 13. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 14. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 15. 4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. je hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Příprava na 1. svaté přijímání dětí na faře ve středu v 17:20 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Pokračuje pravidelná katecheze pro dospělé, kteří se připravují na přijetí svátostí vždy v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Noví zájemci o katechezi jsou vítaní.

Aktuality

Pondělí 9. dubna 2018slavnost Zvěstování Páně, přeloženo z 25.3. Večerní mše svatá u sv. Bartoloměje.

Středa 11. dubna 2018 – památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Následující neděle 15. dubna 2018 je 3. neděle velikonoční

Příprava snoubenců. sobotu 21. dubna a v neděli 22. dubna 2018 organizujeme víkendovou přípravu snoubenců na manželství. Začátek je v sobotu v 9:30. Přihlašování u p. faráře (604294247).

Prosba o pomoc. Náš farník pan Bronislaw po letech bydlení na ubytovnách, bude mít už brzo k pronájmu městský byt. Bude vděčný za nábytek a další vybavení bytu, který nepotřebujete, nebo jste ochotni levně prodat. Odvoz a pomoc při nastěhování jsou vítané vzhledem k zdravotnímu stavu pana Bronislawa. Děkujeme předem za každou pomoc! Bližší informace u p. faráře (604294247).

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii.

Biřmování – ZMĚNA. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Dříve uvedený termín 16. září proto neplatí. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.