Ohlášky – 2. neděle velikonoční

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 23. do 30. dubna 2017

Dnes je neděle 23. dubna 20172. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí 24.4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 25.4.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 26.4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 27.4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek 28.4.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 29.4.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 30.4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích: Lošanysobota 29. dubna 2017 – 15:30 svátek patrona kostela sv. Jiří.

V sobotu 29.4.2017 budou u sv. Bartoloměje svatební obřady v 11:30 a 12:30.

Nedělní bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

V pondělí, středu a čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Následující neděle 30. dubna 20173. neděle velikonoční

 

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 18:00 hod. na faře. Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat 2x v měsíci v sobotu v 19:00 hod. v komunitním centru na faře. Setkání vede otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.fr

Nejbližší setkání bude v sobotu 22.4.2017.

Společenství mládeže. Pozýváme mládež na setkání jednou za měsíc v sobotu v 19.00 hod na faře. Nejbližší setkání bude v sobotu 29.4.2017. Setkání povede otec Georges.

Koncert v programu Majálesu. V neděli 30.4. 2017 v 13:30 hod. se koná v kostele sv. Bartoloměje koncert sboru Gymnázia Kolín. Koncert je součástí programu Majálesu. Úvodní slovo ke koncertu bude mít otec Georges Mondo.