Ohlášky – 20. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 14. srpna do 21. srpna 2022

pondělí 15. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
úterý 16. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 17. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 18. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 19. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 20. 8.__18:00 Nejsv. Trojice
neděle 21. 8.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 20. srpna – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 21. srpna – 8:00 Pňov-Předhradí – pouť, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Hradišťko – pouť.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 14. srpna 20. neděle v mezidobí.

Pondělí 15. srpna slavnost Nanebevzetí Panny Marie – doporučený svátek. Mše svatá bude také večer v 18:00 u Nejsv. Trojice.

Sobota 20. srpna – památka Bernarda, opata a učitele církve.

Neděle 21. srpna 21. neděle v mezidobí.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Příjem a výdej pomoci je ve středu v čase 9 – 12, 13 – 15 hod., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

V sobotu 27.8. bude u sv. Bartoloměje úklid před posvícením. Začátek je v 8:00 hod.

Biřmování bude v neděli 25. září 2022 v chrámu sv. Bartoloměje. Svátost biřmování bude udělovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.