Ohlášky – 21. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 27. srpna do 3. září 2023

pondělí 28. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
úterý 29. 8.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 30. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
čtvrtek 31. 8.8:00 Nejsv. Trojice__
pátek 1. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 2. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 3. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 2. září –  17:00 Starý Kolín.

Neděle 3. září – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Ovčáry – posvícení, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pátek od 17:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 27. srpna  – Svatobartolomějské posvícení v Kolíně. Vykonáme sbírku na obnovu varhan v chrámu sv. Bartoloměje.

Pondělí 28. srpna – památka sv. Augustína, biskupa a učitele církve.

Úterý 29. srpna – památka  Umučení svatého Jana Křtitele.

Neděle 3. září  – 22. neděle v mezidobí.

Děkujme všem, kteří jste pomohli při úklidu kostela sv. Bartoloměje před posvícením, také za pomoc při přípravě liturgie, zpěvu a pohoštění. Srdečně Vás po posvícenské mši zveme na pohoštění do farního sálu a na farní zahradu.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování je možné na webové stránce farnosti.

V knihovně na faře jsou věci, které zbyly na farním táboře. Vlastníci se mohou o své přihlásit.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Nejbližší kurz bude 23. srpna (nebude 9.8.)

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.