Ohlášky – 22. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 3. září do 10. září 2023

pondělí 4. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 5. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 6. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 7. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 8. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 9. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 10. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 9. září – 15:30 Lošany, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 10. září – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky – poutní mše, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 3. září  – 22. neděle v mezidobí.

Pátek 8. záříSvátek Narození Panny Marie.

Neděle 9. září  – 23. neděle v mezidobí.

V neděli 27. srpna jsme vykonali sbírku na varhany pro chrám sv. Bartoloměje. Spolu jste přispěli 33.884,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

Přihlašování dětí na výuku náboženství a na první svaté přijímání je elektronicky na stránce farnosti www.farnostkolin.cz. Začátek výuky náboženství bude v týdnu od 18. září.

Zářiové číslo farního časopisu Bartoloměj je připravené v kostelích.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování je možné na webové stránce farnosti.

V pátek 15. září 2023  Vás zveme na- Povídání o Světových dnech mládeže v Lisabonu. Začátek je v 19:00 ve Farním komunitním centru na Brandlově ul. Svědectví účastníků.

V neděli 17. září 2023 budou slavit poutní slavnost vietnamští katolíci při mši svaté v 10:30 u sv. Bartoloměje.

V pondělí 18. září 2023 se koná – Zasedání Farní pastorační rady. Začátek v 19:00 na faře. 

V úterý 19. září v 9:30 bude v chrámu sv. Bartoloměje mše svatá z příležitosti konání vikariátní konference kněží kolínského vikariátu.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Ve farním komunitním centru je instalovaná výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.