Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 6. září do 13. září 2020

neděle 6. 9.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 7. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 8. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 9. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 10. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 11. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 12. 9.11:00 DKSaMŠ_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 13. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 12. září 2020    17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 13. září 2020   8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 10:30 Červené Pečky (pouť) 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 do 11:20.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně v případě, že je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Neděle 6. září 2020 23. neděle v mezidobí.

Úterý 8. září 2020svátek Narození Panny Marie.

Sobota 12. září 2020 – památka Jména Panny Marie.

Neděle 13. září 2020 24. neděle v mezidobí.

První svaté přijímání dětí slavíme v neděli 6. září 2020 v 10:00 hod. u sv. Bartoloměje.

Sobota 12. září 2020 –  Farní den na zahradě DKSŠ (Dvouletá Katolická střední a mateřská škola na Legerově ul.). Začátek v 10:00 – katecheze, v 11:00 mše svatá. Po mši následuje oběd, divadlo a program pro děti. Hostem farního dne je otec František Čech. Srdečně zveme! V případě nepříznivého počasí by byla katecheze a mše sv. v kostele Nejsv. Trojice.

Dny evropského dědictví – otevření kostelů. V neděli 13. září 2020 budou otevřeny kostely Nejsv. Trojice a Sv. Víta na Zálabí od 14:00 do 17:00 hod.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu u kostela sv. Bartoloměje bude v neděli 20. září 2020 v 16:00 hod.

Sobota 10. říjen 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena na osobu 250 Kč. Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777693511.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.

Vyučování náboženství v školním roce 2020-2021

Pondělí v 16:30   1. třída

Středa v 16:30     2. a 3. třída

Čtvrtek v 16:30    4. a 5. třída

Pátek v 19:00       6. třída a starší (spolčo mládeže)

Vyučování náboženství probíhá ve farním komunitním centru na Brandlově ul. a začne v týdnu od 14. září 2020. Přihlašování na stránce farnosti ZDE

Příprava na první svaté přijímání začne od února 2021. Předpokladem je, že dítě chodí na vyučování náboženství od začátku školního roku.