Ohlášky – 24. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 11. září do 18. září 2022

pondělí 12. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 13. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 14. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 15. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 16. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 17. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 18. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 17. září – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 19. září – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé začne v úterý 27. září v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247)

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 11. září 24. neděle v mezidobí

Úterý 13. září – památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Středa 14. září – svátek Povýšení svatého kříže

Čtvrtek 15. září – památka Panny Marie Bolestné

Neděle 18. září 25. neděle v mezidobí. Vietnamská katolická komunita bude slavit poutní mši (svátek sv. Matouše) v 11.30 u sv. Bartoloměje.

Ministrantské schůzka bude v neděli 11. září v 15 hod. na faře. Rodiče, kteří mají zájem zapojit své děti, prosíme, nechť napíšou e-mail.: petr.cech.ml@gmail.com nebo napíšou na tel. č. 608567934.

Dny evropského dědictví. Dnes 11. září od 14 do 17 hod. bude veřejnosti otevřený kostel Nejsvětější Trojice na prohlídku. Od 15 hod. zveme na besedu s restaurátorkou Hanou Slavíkovou, která bude povídat o postupech při restaurování východní kaple. Kostel sv. Víta bude otevřený ve středu 14. září od 15 do 18 hod.

Výuka náboženství začne 12. září. Přihlašování dětí na náboženství a na první svaté přijímání naleznete zde: https://forms.gle/NNS4qzZntuSd7AAS9

Ve středu 14. září na svátek Povýšení svatého kříže nás Rada Evropských biskupských konferencí zve k tomu, abychom se modlili ze mír na Ukrajině a v Evropě. My se budeme modlit při adoraci od 8:30 do 11:30, tedy mezi ranní a polední mši u Nejsv. Trojice. Prosíme, abyste se nahlašovali. Děkujeme.

Jáhenské svěcení bohoslovce Lukáše Hanúska SVD bude v Bratislavě v sobotu 22. října 2022. Organizujeme společný autobus. Přihlašujte se u Hany Prachařové (tel.: 777693511) nejpozději do 15. září. Cena autobusu pro jednu osobu – 500 Kč.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Od září 2022 bude výdej pomoci nově příchozím lidem z Ukrajiny  probíhat každé pondělí v čase 14 – 16 hodin., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Biřmování bude v neděli 25. září 2022 v chrámu sv. Bartoloměje. Svátost biřmování bude udělovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.