Ohlášky – 25. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 23. září do 30. září 2018

neděle 23. 9. 8:00 Sv. Bartoloměj 09:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 24. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 25. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 26. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 27. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 28. 9. 8:00 Nejsv. Trojice XXX
sobota 29. 9. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 30. 9. 8:00 Sv. Bartoloměj 10:00 sv. Bartoloměj 18:00 Nejsv. Trojice

V pátek 28.9. na svátek sv. Václava Vám doporučujeme zúčastnit se na pouti v Staré Boleslavi. Mše svatá v Kolíně bude jen ráno v 8:00 hod. Mše svatá bude také v 14:00 v Jindicích a v 16:00 v Nebovidech. V neděli 30.9.2018 bude v naší farnosti biřmování. Z toho důvodu nebudou nikde dopolední mše, jen ranní v 8:00 hod (Kolín, Velim, V. Osek). Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou v 11:30.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Příprava na biřmování mládeže je v pátek19:00 hod na faře.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Aktuality

Čtvrtek 27. září 2018 – památka sv. Vincence z Paula, kněze

Pátek 28. září 2018slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek

Následující neděli 30. září 2018 je 26. neděle v mezidobí. Ve farnosti máme slavnost udělování svátosti biřmování. Vykonáme svatováclavskou sbírku na církevní školy.

V neděli má naše farnost velkou slavnost – mnozí z Vás přijmou svátost biřmování. Chceme tuto událost důstojně oslavit a proto Vás v sobotu 29. září 2018 v 15:00 hod. zveme na přijetí svátostí smíření v kostele sv. Bartoloměje. Po zpovědi bude následovat nácvik obřadů s biřmovanci a biřmovacími kmotry, případně dekorace kostela. V neděli po mši svaté chceme s otcem kardinálem v komunitním centru prožít společně chvíle na neformálním posezení. Prosíme o přípravu malého občerstvení.

Katecheze – příprava na křest. Dospělí, kteří mají zájem o katechezi (vyučování ve víře), zvláště ty, kteří uvažují o přijetí křtu, prosíme o nahlášení se do konce září. V říjnu začne pravidelná katecheze na přijetí svátostí. Katecheze je otevřená i pro ty pokřtěné, kteří chtějí prohloubit svoji víru.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství. Seznamte se také s letáčky k otázce manželství, které jsou k dispozici v kostelích.