Ohlášky – 25. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 24. září do 1. října 2023

pondělí 25. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 26. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 27. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 28. 9.8:00 Nejsv. TrojiceXXX18:00 Nová Ves
pátek 29. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 30. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 1. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 30. září15:00 Jindice – poutní mše (sv. Václav), 17:00 Starý Kolín.

Neděle 1. října – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže). Ve čtvrtek a pátek jsou školní prázdniny.

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. První setkání je 3. října. Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 24. září  – 25. neděle v mezidobí. Vykonáme svatováclavskou sbírku na církevní školství.

Středa 27. září – památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Čtvrtek 28. záříslavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek.

Pátek 29. zářísvátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Sobota 30. září – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Neděle 1. října  – 26. neděle v mezidobí.

Ve čtvrtek 28. září je slavnost sv. Václava, mučedníka. Doporučujeme vykonat si pouť do Staré Boleslavi. Mše svatá v Kolíně bude jen ráno v 8:00 u Nejsv. Trojice a večer v 18 hod v kostele sv. Václava v Nové vsi.

Přihlašování dětí na výuku náboženství a na první svaté přijímání je elektronicky na stránce farnosti www.farnostkolin.cz. Výuka začala 18. září.

V sobotu 23. září se konala vernisáž výstavy obrazů Terezie Brdečkové pod názvem CESTA. Výstavu můžete vidět vždy po nedělní ranní mši svaté do konce listopadu 2023.

Večer chvál. Mládež kolínské farnosti nás zve na večer modliteb chvál v pátek 13. října 2023 v 19:00 v kostele sv. Bartoloměje. V 18 hod. bude tamtéž mše svatá dle pravidelného pořádku.

Volby do Farní pastorační rady. Na podzim proběhnou v naší farnosti volby do Farní pastorační rady. Harmonogram: Navrhování kandidátů do 31.10. 2023, volby budou v neděli 26. listopadu 2023 při bohoslužbách. Podrobnější informace budou v říjnovém čísle farního časopisu Bartoloměj.

V neděli 17. září 2023 zemřela v Moránech u Čestína paní baronka Anna Hrubá z Jelenji. Pohřební mše svatá za zemřelou bude v kostele v Čestíně v sobotu 30. září ve 12 hod. Pochování bude následovat v neděli 1. října v 15 hod. v rodové hrobce v Červených Pečkách.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování je možné na webové stránce farnosti.

Katecheze dospělých začne v úterý 3. října. Dospělí zájemci o přijetí křtu anebo svátosti biřmování se mohou přihlásit u faráře Jána Halamy (tel.: 604 294 247).

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní ples 2024

Milí farníci, připravujeme další farní ples, který se bude konat v pátek 19. ledna 2024 ve Starých Lázních v Kolíně. Hlavním motivem a také mottem plesu budou nové varhany pro chrám sv. Bartoloměje. Z případného výnosu chceme podpořit dofinancování nových varhan. K tomu nám může pomoci také tombola, pokud bude pestrá a zajímavá. Proto se na Vás už teď v předstihu obracím s prosbou, abyste se ohlédli kolem sebe, případně oslovili svoje zaměstnavatele, známé firmy nebo i jednotlivé osoby, které mohou darovat něco do tomboly. Připravili jsme již darovací smlouvy pro dárce věcných cen. I tímto plesem dáváme znovu do povědomí potřebu dokončení a financování varhan.Chceme, samozřejmě, abyste se taky dobře zabavili, proto myslíme na ples v průběhu celého roku. K tanci zahraje Taneční orchestr Tox.  Pokračujeme v intenzivní přípravě programu, při které zohledníme Vaše podněty z ankety. Srdečně Vás zveme ke spolupráci a hlavně k účasti na Farním plese 2024.

Ján Halama SVD, farář