Ohlášky – 26. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 30. září do 7. října 2018

neděle 30. 9. 8:00 Sv. Bartoloměj 10:00 sv. Bartoloměj 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 1. 10. 8:00 Nejsv. Trojice XXX
úterý 2. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 3. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 4. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 5. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 6. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 10:00 sv. Bartoloměj 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 7. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou v 11:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Katecheze pro dospělé začne v úterý 2. října v 17:30 v komunitním centru na faře.

Aktuality

V neděli 30. září 2018 vykonáme svatováclavskou sbírku na církevní školy.

Pondělí 1. října 2018 – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. V pondělí není polední mše z důvodu účastí kněží na distriktním setkání verbistů. Mše svatá jen ráno v 8:00 hod.

Úterý 2. října 2018 – památka svatých andělů strážných

Čtvrtek 4. října 2018 – památka sv. Františka z Assisi

Následující neděli 7. října 2018 je 27. neděle v mezidobí.

Misijní setkání dětí. V sobotu 6. října 2018 se u nás v Kolíně koná arcidiecézní misijní setkání dětí. Začíná v 10:00 hod. mší svatou v kostele sv. Bartoloměje. Součástí setkání bude povídání otce Mariana Brudneho o Kongu, hry, odpoledne procházka kolem Labe, program s hasiči u zimního stadiónu a nakonec obnovení křestních slibů v kostele Nejsv. Trojice. Ukončení kolem 16:00 hod. Oběd z vlastních zásob. Dospělí, kteří pomohou s organizaci, jsou vítání.

Benefiční koncert. V rámci projektu Katedrály pomáhají katedrále, se v sobotu 6. října 2018 v chrámu sv. Bartoloměje v 18:00 hod. koná koncert na podporu národní sbírky na Svatovítské varhany. V programu vystoupí Kutnohorský komorní orchestr a Cantores Cantant. Program je na plakátcích.

Katecheze – příprava na křest. Dospělí, kteří mají zájem o katechezi (vyučování ve víře), zvláště ty, kteří uvažují o přijetí křtu, prosíme o nahlášení se do konce září. V úterý 2. října v 17:30 začne pravidelná katecheze na přijetí svátostí. Katecheze je otevřená i pro ty pokřtěné, kteří chtějí prohloubit svoji víru. Do týmu také zveme ty pokřtěné, kteří mají touhu odevzdávat svojí zkušenost víry.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství. Seznamte se také s letáčky k otázce manželství, které jsou k dispozici v kostelích.