Ohlášky – 24. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 13. září do 20. září 2020

neděle 13. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 14. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 15. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 16. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 17. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 18. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 19. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 20. 9.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 19. září 2020    17:00  Starý Kolín. Sobotní odpolední a večerní mše jsou s nedělní platností.

Neděle 20. září 2020   8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 do 11:20.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně v případě, že je v daný den mše svatá v 11:30.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Neděle 13. září  24. neděle v mezidobí.

Pondělí 14. zářísvátek Povýšení svatého kříže.

Úterý 15. září – památka Panny Marie Bolestné.

Středa 16. září – památka sv. Ludmily, mučednice.

Neděle 20. září 25. neděle v mezidobí. Vykonáme účelovou sbírku farnosti na pojištění kostelů.

Farní den – poděkování. Děkujeme Vám všem, kteří jste se účastnili farního dne a Vám, kteří jste připravili a provázeli celou akci.

Dny evropského dědictví – otevření kostelů. V neděli 13. září 2020 budou otevřeny kostely Nejsv. Trojice a Sv. Víta na Zálabí od 14:00 do 17:00 hod.

Slavnostní otevření zrekonstruovaného areálu u kostela sv. Bartoloměje bude v neděli 20. září 2020 v 16:00 hod.

Sobota 10. říjen 2020: Poutní zájezd do Klokot u Tábora. Cena na osobu 250 Kč. Nahlašování u H. Prachařové, tel.: 777693511. Přihlášeni už mohou přinášet peníze p. Prachařové.

Biřmování. Svátost biřmování se bude v naší farnosti udělovat v neděli 18. října 2020. Biřmování bude vysluhovat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Prosíme, aby v každém kostele někdo z odpovědných věřících (kostelníci) dbal na dezinfekci klik na dveřích a jiných ploch před a po bohoslužbě, a aby upozornil přicházející na povinnou dezinfekci rukou.

Vyučování náboženství v školním roce 2020-2021

Pondělí v 16:30   1. třída

Středa v 16:30     2. a 3. třída

Čtvrtek v 16:30    4. a 5. třída

Pátek v 19:00       6. třída a starší (spolčo mládeže)

Vyučování náboženství probíhá ve farním komunitním centru na Brandlově ul. a začne v týdnu od 14. září 2020. Přihlašování ZDE

Příprava na první svaté přijímání začne od února 2021. Předpokladem je, že dítě chodí na vyučování náboženství od začátku školního roku.