Ohlášky – 26. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 1. října do 8. října 2017

neděle 1. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 2. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 3. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 4. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 5. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 6. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 7. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 8. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného rozpisu.

Pravidelný program

V pondělí, středa a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Aktuality

Pondělí 1. října – památka svatých andělů strážných

Středa 4. října – památka sv. Františka z Assisi.

Sobota 7. října – památka Panny Marie Růžencové

Následující neděle 8. října 2017 – 27. neděle v mezidobí.

V sobotu 7. října 2017 budeme mít farní den. Program Farního dne začíná v 10:00 hod. křížovou cestou na Vinici. Sraz v 9:30 u kláštera nejlépe na kole. Pro starší zabezpečíme odvoz autem. Bližší program na plakátcích.

Modlitba sv. růžence. V měsíci říjen se nám křesťanům katolíkům nabízí možnost tradiční modlitby růžence. Růženec je dobrou formou kontemplativní modlitby.

Vyučování náboženství začne je v obvyklých časech. Pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod.

Katecheze pro dospělé. Pozýváme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili na faře. Katecheze bude vždy ve středu ve večerních hodinách. První katecheze bude ve středu 20. záři 2017 v 17:30 hod.

Svátost biřmování. V roce 2018 chceme pozvat otce biskupa na slavení svátosti biřmování. Termín se upřesní v lednu 2018, ale předpokládáme, že by se biřmování mohlo konat v červnu nebo záři 2018. Příprava bude probíhat v rámci náboženství pro starší žáky (pátek) a pro dospělé v rámci středeční katecheze. Prosíme o reflexi nad možností přijatí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace – naplněním křtu.

Anglické večery. I v letošním roce zveme všechny zájemce o konverzace v angličtině k pravidelnému setkávání. První večer se uskuteční 7. října pro začátečníky a 21. října pro skupinu pokročilých. Obě setkání se budou konat od 19 hodin v komunitním centru na faře. Prosíme zájemce, aby svou účast potvrdili otci Georgesovi buď mailem nebo formou SMS (mondomak@yahoo.fr, mobil: (776466812).

Misijní časopis Hlasy. V kostele máme říjnové číslo misijního časopisu Hlasy a také Misijní kalendáře. Začínáme misijní měsíc říjen. Je to vhodný čas dovědět se více o misijní činnosti Církve, která je srdcem celého života Církve.

Časopis Bartoloměj. V kostelích je k nabytí nové číslo farního časopisu Bartoloměj.