Ohlášky – 26. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 25. září do 2. října 2022

pondělí 26. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 27. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 28. 9.8:00 Nejsv. Trojice_15:00 Jindice
čtvrtek 29. 9.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 30. 9.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 1. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 2. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 1. října – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 2. října – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé začne v úterý 27. září v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247)

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 25. září 26. neděle v mezidobí. V 10 hod. slavíme biřmování u sv. Bartoloměje. Nebudou proto dopolední bohoslužby na vesnicích. Vykonáme Svatováclavskou sbírku na církevní školství).

Úterý 27. září – památka sv. Vincenta z Paula, kněze.

Středa 28. září – slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek.

Čtvrtek 29. září – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Pátek 30. září – památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Sobota 1. října – památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše.

Neděle 2. října 27. neděle v mezidobí

Ve středu 28. září je slavnost sv. Václava. Doporučujeme jet na poutní slavnost do Staré Boleslavi. V Kolíně bude ranní mše v 8:00 u Nejsv. Trojice. Odpoledne od 15 bude mše svatá v kostele sv. Václava v Jindicích. Srdečně zveme na společné putování do Stará Boleslavi. Odchod vlaku z Kolína do Lysé nad Labem je v 5:29. Z Lysé n/L se půjde pěšky do Staré Boleslavi.

Výuka náboženství začala 12. září. Přihlašování dětí na náboženství a na první svaté přijímání naleznete zde: https://forms.gle/NNS4qzZntuSd7AAS9

Katecheze pro dospělé začne v úterý 27. září v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247)

Jáhenské svěcení bohoslovce Lukáše Hanúska SVD bude v Bratislavě v sobotu 22. října 2022. Z důvodu nedostatečného počtu nahlášených zájemců do autobusu, nepojedeme autobusem, ale individuální dopravou.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Od září 2022 bude výdej pomoci nově příchozím lidem z Ukrajiny  probíhat každé pondělí v čase 14 – 16 hodin., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).