Ohlášky 27. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 7. října do 14. října 2018

neděle 7. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 8. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 9. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 10. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 11. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 12. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 13. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 14. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou v 11:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30 pro novou skupinu, ve středu v 17:30 pro pokračující skupinu. Místo: komunitní centrum na faře.

Aktuality

Následující neděli 14. října 2018 je 28. neděle v mezidobí.

Říjen – měsíc modlitby růžence. V říjnu jsme pozvání k společné modlitbě růžence. Využijme možnost na společnou modlitbu v kostele nebo v našich rodinách.

Poděkování. Děkujeme Vám všem za účast na slavnosti biřmování a za pohostinnost a štědrost, kterou jste projevili v přípravě společného pohoštění po slavnosti.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství. Seznamte se také s letáčky k otázce manželství, které jsou k dispozici v kostelích.