Ohlášky – 27. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 8. října do 15. října 2023

pondělí 9. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 10. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 11. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 12. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 13. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Sv. Bartoloměj
sobota 14. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 15. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 14. října 17:00 Starý Kolín.

Neděle 15. října – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 8. října  – 27. neděle v mezidobí.

Středa 11. října – památka sv. Jana XXIII.

Neděle 15. října  – 28. neděle v mezidobí.

Přihlašování dětí na výuku náboženství a na první svaté přijímání je elektronicky na stránce farnosti www.farnostkolin.cz. Výuka začala 18. září.

Modlitba růžence v říjnu. Srdečně zveme ke společné modlitbě růžence v rodinách a také v kostelích přede mší svatou.

Večer chvál. Mládež kolínské farnosti nás zve na večer modliteb chvál v pátek 13. října 2023 v 19:00 v kostele sv. Bartoloměje. V 18 hod. bude tamtéž mše svatá dle pravidelného pořádku.

Pouť prvokomunikantů. Otec arcibiskup srdečně zve děti, které v tomto roce přijali první svaté přijímání na děkovnou pouť do pražské katedrálysobotu 21. října. Program začíná v 9 hod. Více na plakátcích. Srdečně jsou zváni i rodiče a další příbuzní dětí.

Volby do Farní pastorační rady. Na podzim proběhnou v naší farnosti volby do Farní pastorační rady. Harmonogram: Navrhování kandidátů do 31.10. 2023, volby budou v neděli 26. listopadu 2023 při bohoslužbách. Podrobnější informace budou v říjnovém čísle farního časopisu Bartoloměj.

Výstavu obrazů Terezie Brdečkové pod názvem CESTA můžete vidět vždy po nedělní ranní mši svaté do konce listopadu 2023.

V neděli 17. září 2023 zemřela v Moránech u Čestína paní baronka Anna Hrubá z Jelenji. Pohřební mše svatá za zemřelou bude v kostele v Čestíně v sobotu 30. září ve 12 hod. Pochování následuje v neděli 1. října v 15 hod. v rodové hrobce v Červených Pečkách.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování je možné na webové stránce farnosti.

Katecheze dospělých začne v úterý 3. října. Dospělí zájemci o přijetí křtu anebo svátosti biřmování se mohou přihlásit u faráře Jána Halamy (tel.: 604 294 247).

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní ples 2024

Milí farníci, připravujeme další farní ples, který se bude konat v pátek 19. ledna 2024 ve Starých Lázních v Kolíně. Hlavním motivem a také mottem plesu budou nové varhany pro chrám sv. Bartoloměje. Z případného výnosu chceme podpořit dofinancování nových varhan. K tomu nám může pomoci také tombola, pokud bude pestrá a zajímavá. Proto se na Vás už teď v předstihu obracím s prosbou, abyste se ohlédli kolem sebe, případně oslovili svoje zaměstnavatele, známé firmy nebo i jednotlivé osoby, které mohou darovat něco do tomboly. Připravili jsme již darovací smlouvy pro dárce věcných cen. I tímto plesem dáváme znovu do povědomí potřebu dokončení a financování varhan.Chceme, samozřejmě, abyste se taky dobře zabavili, proto myslíme na ples v průběhu celého roku. K tanci zahraje Taneční orchestr Tox.  Pokračujeme v intenzivní přípravě programu, při které zohledníme Vaše podněty z ankety. Srdečně Vás zveme ke spolupráci a hlavně k účasti na Farním plese 2024.

Ján Halama SVD, farář