Ohlášky 27. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 3. října do 10. října 2021

pondělí 4. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 5. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 6. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 7. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 8. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 9. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 10. 10.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 9. října – 14:30 Zibohlavy, 15:00 Lošany, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 10. října – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 3. října 27. neděle v mezidobí.

Pondělí 4. října – památka sv. Františka z Assisi.

Středa 7. října – památka Panny Marie Růžencové.

Neděle 10. října 28. neděle v mezidobí. Vykonáme Říjnovou sbírku do fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi.

Říjen – měsíc modlitby růžence. Srdečně zveme k modlitbě růžence v měsíci říjen jak v rodinách, tak přede mši svatou v kostele.

Farní pastorační rada bude mít své zasedání v pondělí 4. října 2021 v 19:00 ve farním komunitním centru.

Katecheze pro dospělé začne v úterý 5. října v 17:30. Dospělí zájemci o křest, nebo biřmování anebo ti, kteří chtějí prohloubit své poznání křesťanské víry, ať se přihlásí u pana faráře (tel.: 604294247)

Příprava snoubenců na přijetí svátosti manželství bude v naší farnosti o víkendu 9.-10. října 2021. Začátek je v sobotu v 9:30. Přihlašování snoubenců u pana faráře (tel.: 604 294 247)

Nové číslo farního časopisu Bartoloměj je připravené v našich kostelích. V říjnovém čísle představujeme mimo jiné nového farního vikáře otce Karla a bohoslovce Vaška, který si vykonává v naší farnosti praxi pastoračního roku. Tímto oba srdečně vítáme v naší farnosti a přejeme jim, ať se jim u nás líbí.

Otevřená farní knihovna. Je pro Vás nově otevřena farní knihovna ve farním komunitním centru. Knihovna je přístupná, kdykoliv je otevřeno komunitní centrum (napr. po nedělní mši, nebo při jiných aktivitách). Výpůjčky, prosíme, sami zapisujte do výpůjční knihy. Farnost nově předplácí křesťanský měsíčník Nezbeda, pro dívky i chlapce školního věku. K časopisu odebíráme též přílohu pro předškolní děti pod názvem Cvrček.

Je k dispozici knížka Křížová cesta se sv. Ludmilou od P. Piťhy. Knížku můžete nabýt v kostelích anebo na faře.

Přihlašování dětí na náboženství je stále možné na stránce farnosti – www.farnostkolin.cz Ve formuláři přihlašujte děti na vyučování náboženství, první svaté přijímání a také na biřmování. Vyučování náboženství začalo v týdnu od 13. září 2021. Biřmování bude na podzim r. 2022. Kandidát biřmování má mít v den biřmování min. 14 let života. Den a čas přípravy se domluví na prvním setkání s přihlášenými kandidáty.

Misijní neděle. V neděli 24. října budeme slavit Světový den misií. Odpoledne v 15 hod. Vás zveme do Farního komunitního centra na povídání našeho farního vikáře otce Karla o Indonésii.