Ohlášky – 27. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 8. října do 15. října 2017

neděle 8. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 9. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 10. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 11. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 12. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 13. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 14. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 15. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného rozpisu.

Pravidelný program

V pondělí, středa a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech. Pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod.

Katecheze pro dospělé. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili na faře. Katecheze je vždy ve středu v 17:30 hod.

Aktuality

V pátek 13. října 2017 se koná beseda s poslancem Evropského parlamentu Doc. Pavlem Svodobou o budoucnosti Evropské unie. Místo: Komunitní centrum na faře. Začátek v 16:00 hod.

V sobotu 14. října 2017 se koná Poolomucké multivikariátní setkání mládeže v Libici n.C. Jde o setkání dvou vikariátu Kutnohorsko-poděbradského a Kolínského. Začátek setkání je v 10.00 hod. v kostele v Libici. Zveme mládež k účasti na setkání. Odjezd na kolech v 8:15 od kostela sv. Bartoloměje v Kolíně. Více na plakátku.

Následující neděle 15. října 2017 – 28. neděle v mezidobí.

Modlitba sv. růžence. V měsíci říjen se nám křesťanům katolíkům nabízí možnost tradiční modlitby růžence.

Svátost biřmování. V roce 2018 chceme pozvat otce biskupa na slavení svátosti biřmování. Termín se upřesní v lednu 2018, ale předpokládáme, že by se biřmování mohlo konat v červnu nebo záři 2018. Příprava bude probíhat v rámci náboženství pro starší žáky (pátek) a pro dospělé v rámci středeční katecheze. Prosíme o reflexi nad možností přijatí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace – naplněním křtu.

Anglické večery. I v letošním roce zveme všechny zájemce o konverzace v angličtině k pravidelnému setkávání. První večer se uskuteční 7. října pro začátečníky a 21. října pro skupinu pokročilých. Obě setkání se budou konat od 19 hodin v komunitním centru na faře. Prosíme zájemce, aby svou účast potvrdili otci Georgesovi buď mailem nebo formou SMS (mondomak@yahoo.fr, mobil: (776466812).

Misijní časopis Hlasy. V kostele máme říjnové číslo misijního časopisu Hlasy a také Misijní kalendáře. Začínáme misijní měsíc říjen. Je to vhodný čas dovědět se více o misijní činnosti Církve, která je srdcem celého života Církve.

Časopis Bartoloměj. V kostelích je k nabytí říjnové číslo farního časopisu Bartoloměj.