Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 14. října do 21. října 2018

neděle 14. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 15. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 16. 10. 9:00 Sv. Bartoloměj 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 17. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 18. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 19. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 20. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 21. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku. V neděli 21.10. nebude mše svatá v Pňově-Předhradí.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou v 11:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30 pro novou skupinu, ve středu v 17:30 pro pokračující skupinu. Místo: komunitní centrum na faře.

Aktuality

Pondělí 15. října 2018 – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

Úterý 16. října 2018 – památka sv. Hedviky, řeholnice. V úterý navštíví naši farnost a také Dvouletou katolickou střední školu mons. Václav Malý. Mši svatou bude sloužit v 9:00 u sv. Bartoloměje.

Středa 17. října 2018 – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Čtvrtek 18. října 2018svátek sv. Lukáše, evangelisty

Následující neděli 21. října 2018 je Misijní neděle. Vykonáme sbírku na misijní činnost církve. .

V sobotu 20. října 2018 slaví v Litoměřicích své kněžské a životní jubileum mons. Jan Baxant, litoměřický biskup. Více na plakátcích.

Říjen – měsíc modlitby růžence. V říjnu jsme pozvání k společné modlitbě růžence. Využijme možnost na společnou modlitbu v kostele nebo v našich rodinách.

Prosba. Prosíme ty, kteří na biřmování přinesli pohoštění, aby si tácky a jiné nádobí vyzvedli na faře.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství. Seznamte se také s letáčky k otázce manželství, které jsou k dispozici v kostelích.