Ohlášky – 28. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 15. října do 22. října 2023

pondělí 16. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 17. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 18. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 19. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 20. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 21. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 22. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Neděle 22. října – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 15. října  – 28. neděle v mezidobí.

Úterý 17. října – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Středa 18. říjnasvátek sv. Lukáše, evangelisty.

Neděle 22. října  – Misijní neděle. Vykonáme sbírku na misie.

Modlitba růžence v říjnu. Srdečně zveme ke společné modlitbě růžence v rodinách a také v kostelích přede mší svatou.

Pouť prvokomunikantů. Otec arcibiskup srdečně zve děti, které v tomto roce přijali první svaté přijímání na děkovnou pouť do pražské katedrálysobotu 21. října. Program začíná v 9 hod. Více na plakátcích. Srdečně jsou zváni i rodiče a další příbuzní dětí.

Volby do Farní pastorační rady. Na podzim proběhnou v naší farnosti volby do Farní pastorační rady. Harmonogram: Navrhování kandidátů do 31.10. 2023, volby budou v neděli 26. listopadu 2023 při bohoslužbách. Podrobnější informace budou v říjnovém čísle farního časopisu Bartoloměj.

Výstavu obrazů Terezie Brdečkové pod názvem CESTA můžete vidět vždy po nedělní ranní mši svaté do konce listopadu 2023.

Přihlašování dětí na výuku náboženství a na první svaté přijímání je elektronicky na stránce farnosti www.farnostkolin.cz. Výuka začala 18. září.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování je možné na webové stránce farnosti.

Katecheze dospělých začala v úterý 3. října. Dospělí zájemci o přijetí křtu anebo svátosti biřmování se mohou přihlásit u faráře Jána Halamy (tel.: 604 294 247).

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní ples 2024

Milí farníci, připravujeme další farní ples, který se bude konat v pátek 19. ledna 2024 ve Starých Lázních v Kolíně. Hlavním motivem a také mottem plesu budou nové varhany pro chrám sv. Bartoloměje. Z případného výnosu chceme podpořit dofinancování nových varhan. K tomu nám může pomoci také tombola, pokud bude pestrá a zajímavá. Proto se na Vás už teď v předstihu obracím s prosbou, abyste se ohlédli kolem sebe, případně oslovili svoje zaměstnavatele, známé firmy nebo i jednotlivé osoby, které mohou darovat něco do tomboly. Připravili jsme již darovací smlouvy pro dárce věcných cen. I tímto plesem dáváme znovu do povědomí potřebu dokončení a financování varhan.Chceme, samozřejmě, abyste se taky dobře zabavili, proto myslíme na ples v průběhu celého roku. K tanci zahraje Taneční orchestr Tox.  Pokračujeme v intenzivní přípravě programu, při které zohledníme Vaše podněty z ankety. Srdečně Vás zveme ke spolupráci a hlavně k účasti na Farním plese 2024.

Ján Halama SVD, farář