Ohlášky – 28. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 13. října do 20. října 2019

neděle 13. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít-Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 14. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 15. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 16. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 17. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 18. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 19. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 20. 10.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku s výjimkou misijní neděle, viz níže.

Pravidelný program

Sv. zpověď – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 11.15  v kostele Nejsvětější Trojice, ostatní dny půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, ve středu a čtvrtek v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Aktuality

Úterý 15. října 2019 – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Čtvrtek 17. října 2019 – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Pátek 18. října 2019 – svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Pátek 18. října 2019 vás zveme na modlitební vigilii před misijní neděli. Program připravuje naše mládež a začne se po skončení večerní mše sv. v 19:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Neděle 20. října 2019 – MISIJNÍ NEDĚLE. Vykonáme sbírku na misijní činnost církve. Mše svaté na misijní neděli budou podle speciálního pořádku. Budeme slavit mši svatou v 10 hod. v kostele sv. Bartolomějenebude proto mše svatá u sv. Víta na Zálabí. Nebude také mše svatá ve Veltrubech a Pňově-Předhradí. Ranní mše svaté budou v 8:00 ve Velkém Oseku, v 9:00 ve Velimi a v 10:30 v Červených Pečkách.

Neděle 20. října 2019 – Srdečně zveme na vernisáž výstavy otce Matúše Kociana – Vědecké ilustrace. Začátek v 11:30 ve Farním komunitním centru. Vernisáž se koná z příležitosti 50. narozenin o. Matúše. Otec Matúš Kocian začínal svoji pastorační službu právě v naší farnosti v Kolíně.

Úterý 22. října 2019 – zveme na setkání s misionářem a novoknězem otcem Doniem Suqueira SVD z Indie. Program začne mší svatou v 18:30 u sv. Bartoloměje a po mši svaté zveme na prezentaci do farního komunitního centra. Otec Donie je misionářem verbistou, pochází z Indického státu Karnataka, teologii studoval v Bratislavě na Slovensku a jeho misijní určením je Čile v Jižní Americe. Srdečně zveme.

Sbírka na projekt opravy kostela Nejsv. Trojice. V neděli 6. 10. 2019 jsme vykonali účelovou sbírku farnosti na projekt opravy klášterního kostela Nejsv. Trojice. Spolu jste přispěli 29.853,- Kč. Děkujeme všem dárcům, také těm, kteří přispěli přímo na účet farnosti.

Sčítání účastníků bohoslužeb. Minulou neděli 6. 10. 2019 jsme vykonali sčítání účastníků bohoslužeb. Podle sčítání se na nedělních bohoslužbách v kostelích naší farnosti účastnilo 420 osob.

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 pod názvem Pokřtění a poslaní. Papež František před rokem vyzval všechny katolíky na celém světě, aby si v říjnu 2019 připomenuli a znovu oživili to, že naše povolání ke křtu je povoláním misionářským k hlásání evangelia. V naší farnosti připravujeme několik příležitostí k prožití misijního měsíce v tomto duchu. Sledujte, prosíme, další ohlášky a zapojte se. Reflexe na každý den budou na facebookové stránce farnosti: facebook.com/farnostkolin  Prosíme, aby se i naše společné modlitby nesly v duchu oživení misijního a evangelizačního zápalu všech věřících.

Katecheze pro dospělé. Zájemce, kteří chtějí přijmout křest, nebo svátost biřmování a chtějí poznat lépe křesťanskou víru, ať se přihlásí u p. faráře na tel.: 604294247 anebo na e-mail farnosti: farnost-kolin@volny.cz. Katecheze pokračuje v úterý 15. října 2019 v 17:30. Místo: Farní komunitní centrum (fara).

Modlitební setkání. Srdečně zveme na první modlitební setkání ve čtvrtek 17.10.2019 v 19:00 hod. na faře.

Příprava na biřmování pro mládež. Na konci října začne příprava na biřmování pro mládež. Prosíme o nahlašování se u otce Georgese. Biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2020. Svátost biřmování může přijmout pokřtěný katolík, který v roce přijetí svátosti dovrší minimálně 14 let života.