Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 10. října do 17. října 2021

pondělí 11. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 12. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 13. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 14. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 15. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 16. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 17. 10.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 16. října – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 17. října – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 10. října 28. neděle v mezidobí. Vykonáme Říjnovou sbírku do fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi.

Pátek 15. října – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Neděle 17. října 29. neděle v mezidobí.

Říjen – měsíc modlitby růžence. Srdečně zveme k modlitbě růžence v měsíci říjen jak v rodinách, tak přede mši svatou v kostele.

Otevřená farní knihovna. Je pro Vás nově otevřena farní knihovna ve farním komunitním centru. Knihovna je přístupná, kdykoliv je otevřeno komunitní centrum (napr. po nedělní mši, nebo při jiných aktivitách). Výpůjčky, prosíme, sami zapisujte do výpůjční knihy. Farnost nově předplácí křesťanský měsíčník Nezbeda, pro dívky i chlapce školního věku. K časopisu odebíráme též přílohu pro předškolní děti pod názvem Cvrček.

Je k dispozici knížka Křížová cesta se sv. Ludmilou od P. Piťhy. Knížku můžete nabýt v kostelích anebo na faře.

Přihlašování dětí na náboženství je stále možné na stránce farnosti – www.farnostkolin.cz Ve formuláři přihlašujte děti na vyučování náboženství, první svaté přijímání a také na biřmování. Vyučování náboženství začalo v týdnu od 13. září 2021. Biřmování bude na podzim r. 2022. Kandidát biřmování má mít v den biřmování min. 14 let života. Den a čas přípravy se domluví na prvním setkání s přihlášenými kandidáty.

Misijní neděle. V neděli 24. října budeme slavit Světový den misií. Odpoledne v 15 hod. Vás zveme do Farního komunitního centra na povídání našeho farního vikáře otce Karla o Indonésii.