Ohlášky – 29. neděle v mezidobí – Misijní neděle

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 20. října do 27. října 2019

neděle 20. 10.8:00 Sv. Bartoloměj10:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 21. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 22. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 23. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 24. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 25. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 26. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 27. 10.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku s výjimkou misijní neděle (20.10.), viz níže.

Pravidelný program

Sv. zpověď – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 11.15  v kostele Nejsvětější Trojice, ostatní dny půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, ve středu a čtvrtek v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 20. října 2019 – MISIJNÍ NEDĚLE. Vykonáme sbírku na misijní činnost církve. Mše svaté na misijní neděli jsou podle speciálního pořádku. Budeme slavit mši svatou v 10 hod. v kostele sv. Bartoloměje a nebude proto mše svatá u sv. Víta na Zálabí. Nebude také mše svatá ve Veltrubech a Pňově-Předhradí. Ranní mše svaté budou v 8:00 ve Velkém Oseku, v 9:00 ve Velimi a v 10:30 v Červených Pečkách. Po mší svaté je možné zakoupit kalendář Papežských misijních děl v ČR. Jako poděkování za vaše dary do misijní sbírky jsou k dispozici také misijní sirky.

Neděle 20. října 2019 – Srdečně zveme na vernisáž výstavy otce Matúše Kociana – Vědecké ilustrace. Začátek v 11:30 ve Farním komunitním centru. Vernisáž se koná z příležitosti 50. narozenin o. Matúše. Otec Matúš Kocian začínal svoji pastorační službu právě v naší farnosti v Kolíně.

Úterý 22. října 2019 – zveme na setkání s misionářem a novoknězem otcem Doniem Suqueira SVD z Indie. Program začne mší svatou v 18:30 u sv. Bartoloměje a po mši svaté zveme na prezentaci do farního komunitního centra. Otec Donie je misionářem verbistou, pochází z Indického státu Karnataka, teologii studoval v Bratislavě na Slovensku a jeho misijní určením je Čile v Jižní Americe. Srdečně zveme.

Neděle 27. října – 30. neděle v mezidobí

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 pod názvem Pokřtění a poslaní. Papež František před rokem vyzval všechny katolíky na celém světě, aby si v říjnu 2019 připomenuli a znovu oživili to, že naše povolání ke křtu je povoláním misionářským k hlásání evangelia. V naší farnosti připravujeme několik příležitostí k prožití misijního měsíce v tomto duchu. Sledujte, prosíme, další ohlášky a zapojte se. Reflexe na každý den budou na facebookové stránce farnosti: facebook.com/farnostkolin  Prosíme, aby se i naše společné modlitby nesly v duchu oživení misijního a evangelizačního zápalu všech věřících.

Katecheze pro dospělé. Zájemce, kteří chtějí přijmout křest, nebo svátost biřmování a chtějí poznat lépe křesťanskou víru, ať se přihlásí u p. faráře na tel.: 604294247 anebo na e-mail farnosti: farnost-kolin@volny.cz. Katecheze pokračuje v úterý 22. října 2019 v 17:30. Místo: Farní komunitní centrum (fara).

Modlitební setkání. Srdečně zveme na modlitební setkání ve čtvrtek 24.10.2019 v 19:00 hod. na faře.

Příprava na biřmování pro mládež. V pátek 25. října 2019 v 19:00 hod. začne příprava na biřmování pro mládež. Místo – fara. Prosíme o nahlašování se u otce Georgese. Biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2020. Svátost biřmování může přijmout pokřtěný katolík, který v roce přijetí svátosti dovrší minimálně 14 let života.