Ohlášky – 29. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 16. října do 23. října 2022

pondělí 17. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 18. 10.9:30 sv. Bartoloměj_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 19. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 20. 10.8:00 Nejsv. TrojiceXXX_
pátek 21. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 22. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 23. 10.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 22. října – 17:00 Starý Kolín.

Neděle 23. října – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247)

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 16. října 29. neděle v mezidobí. Odpoledne v 15 hod. bude na faře schůzka ministrantů.

Pondělí 17. října – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Úterý 18. říjnasvátek sv. Lukáše, evangelisty. Ranní mše svatá bude v 9:30 u sv. Bartoloměje. Mši sv. bude celebrovat Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. Koná se vikariátní konference kněží kolínského vikariátu.

Ve čtvrtek 20. října nebude polední mše svatá. Kněží budou na kněžské konferenci na Arcibiskupství pražském.

Sobota 22. října – památka sv. Jana Pavla II., papeže

Neděle 23. října Misijní neděle.  Vykonáme sbírku na misie.

Srdečně zveme na páteční mše v kostele Nejsv. Trojice, které doprovází schola spolča mládežeBoží děcká.

V měsíci říjnu se modlíme sv. růženec. Zveme k modlitbě růžence v rodinách i v kostelích před mší svatou, zvláště za pokoj ve světě.

Výuka náboženství začala 12. září. Přihlásit dětí na náboženství a na první svaté přijímání můžete zde: https://forms.gle/NNS4qzZntuSd7AAS9

Jáhenské svěcení bohoslovce Lukáše Hanúska SVD bude v Bratislavě v sobotu 22. října 2022. Pojedeme individuální dopravou.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Od září 2022 bude výdej pomoci nově příchozím lidem z Ukrajiny  probíhat každé pondělí v čase 14 – 16 hodin., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).