Ohlášky 29. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 17. října do 24. října 2021

pondělí 18. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 19. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 20. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 21. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 22. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 23. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 24. 10.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 23. října – 15:00 Ovčáry, 17:00 Starý Kolín.

Neděle 24. října – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 17. října 29. neděle v mezidobí. Dnes v 15:00 je ministrantská schůzka na faře.

Pondělí 18. října – svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Neděle 24. října 30. neděle v mezidobí – MISIJNÍ NEDĚLE. Vykonáme sbírku na misie.

Říjen – měsíc modlitby růžence. Srdečně zveme k modlitbě růžence v měsíci říjen jak v rodinách, tak přede mši svatou v kostele.

Otevřená farní knihovna. Je pro Vás nově otevřena farní knihovna ve farním komunitním centru. Knihovna je přístupná, kdykoliv je otevřeno komunitní centrum (napr. po nedělní mši, nebo při jiných aktivitách). Výpůjčky, prosíme, sami zapisujte do výpůjční knihy. Farnost nově předplácí křesťanský měsíčník Nezbeda, pro dívky i chlapce školního věku. K časopisu odebíráme též přílohu pro předškolní děti pod názvem Cvrček.

Je k dispozici knížka Křížová cesta se sv. Ludmilou od P. Piťhy. Knížku můžete nabýt v kostelích anebo na faře.

Misijní neděle. V neděli 24. října budeme slavit Světový den misií. Odpoledne v 15 hod. Vás zveme do Farního komunitního centra na povídání našeho farního vikáře otce Karla o Indonésii.

Vzpomínka na zesnulé se bude konat v neděli 31. října 2021 ve 14 hod. na Centrálním hřbitově v Kolíně. Začátek je v malé obřadní síni.

Změna času z letního na zimní bude o víkendu 30./31. října 2021. V noci si posuneme hodinky o hodinu zpět. Budeme spát o hodinu déle.

2. listopadu 2021 v 19:00 zveme na Reqiem od Guiseppe Verdiho v podání pěveckého sboru Cantores Cantant. Místo koncertu – chrám sv. Bartoloměje v Kolíně.

7. prosinecŽehnání komunitního centra Farní charity na Zálabí. Program začne mší svatou v 14:00 v kostele sv. Víta a cca v 15:00 otec kardinál Dominik Duka požehná Komunitní centrum. Adresa: Mnichovická č. 1630, Kolín-Zálabí.