Ohlášky – 3. adventní neděle

Program farnosti

  1. adventní neděle

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 17. prosince do 24. prosince 2017

pondělí 18. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 19. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj – roráty 8:00 Nejsv. Trojice
středa 20. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 21. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj – roráty 8:00 Nejsv. Trojice
pátek 22. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 23. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 24. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 16:00 Sv. Bartoloměj 24:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle Vánočního programu.

Pravidelný program

V pondělí, středa od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod.

Katecheze pro dospělé. Katecheze je vždy ve středu v 17:30 hod na faře. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili.

Aktuality

Roráty. V adventní době máme rorátní mše v úterky a čtvrtky. Úterní roráty jsou za účasti děti.

V neděli 17.12.2017 odpoledne v 17:12 hod. bude u kostela sv. Bartoloměje Adventní program Otevřené ulice.

Následující neděle 24. prosince 20174. adventní neděle a zároveň je Štědrý den. Bohoslužby jsou podle Vánočního rozpisu. Mše svatá na vigilii narození Páně bude v neděli v 16:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje – doprovodí ji kolínský sbor Cantores Cantant s Českou mší vánoční J. J. Ryby. Půlnoční mše bude v 24:00 hod. v kostele Nejsv. Trojice.

Adopce na dálku. Naše farnost pokračuje v misi pod názvem Adopce na dálku. Tímto způsobem si adoptujeme 7 dětí a podpoříme prostřednictvím Charity jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj. Ti, kteří budou pokračovat v podpoře projektu, prosíme, aby nás kontaktovali (P. Hukaufová, Dvořákovi, fara) a přinesli svůj příspěvek. Zvláště prosíme ty, kteří budou chtít potvrzení kvůli daním, aby svůj příspěvek dali do poloviny prosince. Děkujeme!

Betlém v kostele sv. Bartoloměje bude pro veřejnost otevřený o Vánocích v dnech 25., 26., 31. prosince a také 1. ledna v době od 14 do 17 hodiny.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky potvrdil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 16. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje.