Ohlášky – 3. neděle adventní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 15. prosince do 22. prosince 2019

neděle 15. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 16. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 17. 12.6:30 sv. Bartoloměj – roráty8:00 Nejsv. Trojice_
středa 18. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 19. 12.6:30 sv. Bartoloměj – roráty8:00 Nejsv. Trojice_
pátek 20. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 21. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 22. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí a ve středu v 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30. V úterý 10. prosince 2019 v 17:00 bude společná katecheze pro obě skupiny. Nebude katecheze ve středu 11.12.

Příprava mládeže na biřmování – ve čtvrtek v 18:00 na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 15. prosince 2019– 3. neděle adventní.

Neděle 22. prosince – 4. neděle adventní.

Biblické sdílení jako příprava na Vánoce. Pokračuje duchovní obnova formou 4 setkání nad biblickými texty. Setkání se koná na faře vždy ve čtvrtek v 19:00 hod. Poslední adventní setkání je 19. prosince. Srdečně zveme.

15. prosinec (neděle) – program adventní Otevřené ulice u kostela sv. Bartoloměje (program je také v kostele). Začátek v 16:00.

Úklid kostela sv. Bartoloměje bude v sobotu 21. prosince 2019 v 9:00 hod.

Adopce na dálku. Naše farnost pokračuje v misi pod názvem Adopce na dálku. Tímto způsobem si adoptujeme 7 dětí a podpoříme prostřednictvím Charity jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj. Ti, kteří budou pokračovat v podpoře projektu, prosíme, aby nás kontaktovali (p. Elišku Zelenkovou, Dvořákovy, faru) a přinesli svůj příspěvek. Zvláště prosíme ty, kteří budou chtít potvrzení kvůli daním, aby svůj příspěvek přinesli do poloviny prosince. Děkujeme!

Všem, kteří v tomto roce přispěli darem pro farnost, můžeme vystavit potvrzení pro uplatnění daňové slevy. Pro přípravu potvrzení potřebujeme jméno a příjmení dárce a adresu. Týká se to individuálních dárců, kteří přispěli na účet anebo v hotovosti do pokladny farnosti. Netýká se to sbírek, kde neumíme identifikovat jednotlivé dárce.

XXX

26. prosinec (čtvrtek)Vánoční koncert města Kolína. Vystoupí pěvecký sbor Cantores Cantant a hosté. Začátek v 16:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Betlém v kostele sv. Bartoloměje bude pro veřejnost otevřený o Vánocích v dnech 25., 26., 28. (so), 29. (ne) a 31. prosince 2019 a také 1. ledna 2020 v době od 14. do 17. hodiny. Prosíme, abyste se zapisovali v sakristii na hlídání kostela v době otevření.

Srdečně zveme na Smírnou pouť za potracené děti na svátek sv. Mláďátek v sobotu 28. prosince 2019. Začátek je v 11:00 u Pražského jezulátka (kostel karmelitánů). Více na plakátcích.

Farní pobyt na horách. V termínu jarních prázdnin 8. 3. – 14. 3. 2020 naše farnost organizuje „sportovně – duchovní“ pobyt rodin naší farnosti v Klášterním penzionu Kongregace Dcer Božské Lásky http://klasternipenzion.cz/v Lužických horách. Cena ubytování je od 270 Kč/ noc pro dospělé a 200 Kč/noc pro děti (možná je také verze s plnou penzí za 450 Kč/den). K dispozici je společenská místnost, kaple, koutek pro děti a zahrada. V okolí se nachází lyžařské areály Jedlová a Horní Podluží s umělým zasněžováním a možností nočního lyžování, určené především pro rodiny s dětmi. Běžecké tratě jsou přímo v okolí Jedlové, nebo v německém Jonsdorfu. Zájemci nechť se hlásí do 3. 1. 2020 na e-mail: pavelova.alena@gmail.com, nebo na tel.: 731476879.