Ohlášky – 3. neděle adventní

Program farnosti

  1. neděle adventní – Gaudete

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 16. prosince do 23. prosince 2018

neděle 16. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 17. 12. 08:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 18. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj – roráty XXX
středa 19. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 20. 12. 6:30 Sv. Bartoloměj – roráty 08:00 Nejsv. Trojice
pátek 21. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 22. 12. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 23. 12. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí a středa 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí a středa – 1 hodinu před mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

  1. prosinec 2018 (neděle) – program adventní Otevřené ulice u kostela sv. Bartoloměje (program bude také v kostele). Začátek v 16:30. V rámci programu odevzdají skauti farnosti betlémské světlo v 17:30. V 18:00 se rozezní všech 5 zvonů na zvonici u sv. Bartoloměje. Tři zvony (sv. Jan Křtitel, sv. Florián a sv. Prokop) byly nainstalovány pasovskou firmou Perner v tomto týdnu. Uměleckou výzdobu všech 5 zvonů, jak víme, realizoval kolínský rodák akademický sochař Jaroslav Hylas.

V úterý 18. prosince 2018 bude jen jedna mše a to rorátní mše v 6:30 u sv. Bartoloměje. Nebude mše svatá v 8:00 u Nejsv. Trojice z důvodu účasti kněží na vikariátní konferenci v Uhlířských Janovicích (mše sv. v kostele sv. Alojze v Uhlířských Janovicích v 9.00 s kardinálem Dominikem Dukou).

Následující neděle 23. prosince 2018 je 4. adventní neděle.

Roráty. Také v tomto roce budeme v adventní době slavit rorátní mše. Ranní mše ke cti Panny Marie budeme v adventní době slavit vždy v úterý a čtvrtek v 6:30 hod. Každé adventní úterý zveme děti k účasti na rorátech. Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče a také všechny farníky. Z důvodu rorát je změna času mší. Prosím, seznamte se s programem na nástěnkách.

Výstava historických fotografií kolínského betlému. V komunitním centru na faře je nainstalována nová výstava historických fotografií kolínského betlému. Výběr fotografií připravil Jaroslav Pejša ze státního okresního archivu v Kolíně. Srdečně zveme prohlédnout si výstavu každou neděli po skončení ranní nedělní mše (cca v 9 hod.).

Adopce na dálku. Naše farnost pokračuje v misi pod názvem Adopce na dálku. Tímto způsobem si adoptujeme 7 dětí a podpoříme prostřednictvím Charity jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj. Ty, kteří budou pokračovat v podpoře projektu, prosíme, aby nás kontaktovali (Elišku Zelenkovou, Dvořákovy, faru) a přinesli svůj příspěvek. Zvláště prosíme ty, kteří budou chtít potvrzení kvůli daním, aby svůj příspěvek dali do poloviny prosince. Děkujeme!

Modlitební společenství. Zveme do modlitebního společenství, které se schází vždy ve čtvrtek v 19 hod. v komunitním centru na faře. Je otevřené pro kohokoli, kdo se chce modlit za farnost, ducha otevřenosti a služby a jeden za druhého. Kontaktní osobou je Martin Tejkal.