Ohlášky – 3. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 12. března do 19. března 2022

pondělí 13. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 14. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 15. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 16. 3.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 17. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 18. 3.xxx12:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice
neděle 19. 3.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 18. března – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 19. března – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Příprava na první svaté přijímání – pravidelná příprava dětí a rodičů je ve středu od 17:30 hod. (od 1. března)

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247).

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 12. března – 3. neděle postní. Vykonáme sbírku do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních). Více informací bude na letáčcích a na webové stránce farnosti.

Neděle 19. března – 4. neděle postní. Slavnost sv. Josefa je přeložena na pondělí 20. března.

Postní duchovní obnova naší farnosti bude v sobotu 18. března od 9:30 ve farním sálu. Téma: „Duchovní vzkříšení podle Jana od Kříže“. Obnovu povede otec David Peroutka, karmelitán. Obnovu zakončíme mší svatou ve 12:00 v kostele sv. Bartoloměje. Nebude proto ranní mše svatá v Nejsv. Trojici.

Křížová cesta s Dvouletou katolickou střední školou bude na parkánu kostela sv. Bartoloměje ve středu 15. března v 9:00 hod.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak povede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Více se dozvíte na plakátcích. Zahájení kurzu je ve středu 22. března 2023 od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Přihlašujte se ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Noc kostelů. Těm, kteří uvažují o tom, že by se rádi Noci kostelů zúčastnili, připomínáme, že je třeba přihlásit kostel nejpozději do 20. března 2023 včetně, abychom se vše stihlo zpracovat do tištěných materiálů. Noc kostelů bude v tomto roce v pátek 2. června 2023.

Křížové cesty v postní době jsou vždy v pátek v 17:15 a v neděli v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice (vyjma Velkého pátku). Účastí na modlitbě křížové cesty je možné za  obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky (zpověď, sv. přijímání a modlitba za Sv. Otce).

Postní kasičky – v kostelích jsou připraveny charitní postní kasičky. Cílem postního odříkaní si jídla je láska k bližnímu. Ušetřené prostředky si můžete odkládat do postní kasičky a na Velký pátek přinést do kostela. Kasičky na Velikonoce odevzdáme farní charitě. Uspořené prostředky můžete také věnovat chudým a potřebným podle vlastního uvážení.

Ve středu 1. března začala příprava na první svaté přijímání. Začátek je v 17:30 ve farním komunitním centru (Brandlova 25). Příprava je pravidelně každou středu. Očekává se také účast rodičů/rodiče.

Ve farním komunitním centru je instalovaná nová výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Přípravu snoubenců na přijetí svátosti manželství bud ve dnech 22.-23. dubna 2023 ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Začátek bude v sobotu v 9:30. Přihlašování u p. faráře (tel.: 604 294 247).

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Bližší informace a přihlášky budou na jaře 2023. Přihlašování na tábor je zde: https://bit.ly/farnitabor2023

Obnovili jsme živé vysílání mší svatých z kostela sv. Bartoloměje. Můžete je vidět na facebookové stránce farnosti a nově také na YouTube kanálu farnosti (najdete přímo na webové stránce farnosti).

Farní ples. Pokud jste se účastnili farního plesu dne 13.1.2023, zajímá nás Váš názor. Malý dotazník naleznete zde: https://forms.gle/BQuEV4UMveXQrEox5