Ohlášky – 3. neděle postní

Program farnosti

  1. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 24. března do 31. března 2019

neděle 24. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 25. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 26. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 27. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 28. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 29. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 30. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 12:00 Sv. Bartoloměj 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 31. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa, čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Chrámový pěvecký sbor: nácvik vždy v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Bezprostřední příprava katechumenů na křest: středa v 17:30 na faře.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Pobožnost křížové cesty v postní době konáme pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod. před večerní mši svatou.

Aktuality

Neděle 24. března 20193. neděle postní. Koná se 1. skrutinium katechumenů, připravujících se na křest. Večer v 19:00 hod. se na faře sejde redakční rada časopisu Bartoloměj.

Pondělí 25. března 2019 slavnost Zvěstování Páně.

Sobota 30. března 2019Postní duchovní obnova farnosti. Začátek v 9:30 v komunitním centru na faře. Součástí bude přednáška otce Matúše Kociana, faráře v Praze-Dejvicích, příležitost k svátosti smíření a mše svatá ve 12:00 hod.

Neděle 31. března 20194. neděle postní Laetare. Koná se 2. skrutinium katechumenů. Změna zimního času na letní, hodiny posuneme o 1 hod. napřed. Koná se sbírka na charitativní činnost v arcidiecézi.

Poděkování. V neděli 17. března 2019 jsme vykonali účelovou sbírku farnosti na energie. Spolu jste přispěli 36.260,- Kč. Všem Vám ze srdce děkujeme!

Postní předsevzetí. Součástí postní doby je odříkání se, zvláště jídla. Tu dobu můžeme využít tvůrčím způsobem, když ušetřené prostředky věnujeme na dobrý cíl. K dispozici jsou postní kasičky, které si můžete vzít sebou a ke konci postní doby se rozhodnout na jaký cíl chcete ušetřené prostředky věnovat. Postní kasičky s určenými dary na konkrétní cíl můžete potom přinést na Velký Pátek do kostela.

Neděle 7. dubna 2019 v 15:00 hod. se koná pravidelné ministrantské setkání v komunitním centru na faře.

Sobota 13. dubna 2019 – koná se Světový den mládeže v Pražské arcidiecézi v Praze-Kunraticích. Začátek je v 9: 00 hod. Je připraven bohatý program. Srdečně zveme mládež naší farnosti k účasti. Viz plakát.

Pátek 26. dubna 2019 – zveme na vernisáž výstavy Jindry Houbkové. Začátek je v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

27.-28. duben 2019víkendová příprava snoubenců na manželství. Začátek v sobotu v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Nahlašování u p. faráře (mobil: 604294247). Ti, kteří plánují svatbu v tomto roce, ať se přihlásí p. faráři jak nejdříve.

První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 16. června 2019 při mši svaté u sv. Bartoloměje v 10:00 hod.

Kniha o sv. Arnoldu Janssenovi. U sv. Bartoloměje je k nabytí kniha o zakladateli misijního řádu verbistů sv. Arnoldu Janssenovi. Součástí knihy je také CD s audionahrávkou knihy ve formátu mp3.