Ohlášky – 3. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 20. března do 27. března 2022

pondělí 21. 3.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 22. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 23. 3.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 24. 3.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice18:00 Pňov-Předhradí
pátek 25. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 26. 3.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 27. 3.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 26. března –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 27. března – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Příprava na první svaté přijímání – středa 17:30

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 20. března3. neděle postní. Koná se první skrutinium katechumenů.

Pátek 25. března – slavnost Zvěstování Páně. Při večerní mši svaté se spojíme se Svatým Otcem, který ve Vatikánu zasvětí Ukrajinu i Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak si to přála naše Nebeská matka při zjevení ve Fatimě.

Neděle 27. března4. neděle postní. Koná se druhé skrutinium katechumenů. Vykonáme sbírku na charitativní činnost v Arcidiecézi.

Pobožnosti Křížové cesty v postní době budou vždy v pátek v 17:15 v kostele Nejsv. Trojice vždy a v neděli v 17:30 u Nejsv. Trojice. Kdo se účastní společné modlitby křížové cesty, může za obvyklých podmínek (sv. přijímání, modlitba za sv. Otce, Věřím v Boha)  získat plnomocné odpustky.

Modlitby za mír na Ukrajině. Zveme Vás k modlitbě růžence za pokoj na Ukrajině v našich rodinách. Také před každou mší svatou se budeme modlit růženec na tenhle úmysl. Každou středu od 12 do 18 hodin bude v kostele Nejsv. Trojice adorace, při které se modleme za ukončení války a mír na Ukrajině. Prosíme, abyste se zapisovali na služby hlídání v kostele na stránce farnosti: https://www.farnostkolin.cz/adorace-modlitby-za-pokoj-a-ukonceni-valky-na-ukrajine/ Využijme ten čas na osobní modlitbu, a zapojme se do řetězí modliteb za pokoj.

Zasedání Farní pastorační rady bude v pondělí 28. března v 19:00 hod ve farním pastoračním centru (fara).

Postní předsevzetí. Také v tomto roce se můžeme na slavení Velké noci připravit modlitbou a také postem, odřeknutím si něco z jídla a věnováním svých ušetřených prostředků potřebným podle vašich možností a přání. Můžete k tomu využit charitní postní kasičky, do kterých můžete průběžné odkládat ušetřené prostředky a na konec postní doby je přinést zde do chrámu. Na kasičky napište – na jaký cíl chcete věnovat prostředky. Možností a potřeb je v dnešní době dost.

Samotná matka prosí o výpomoc jednou v týdnu, jde o pomoc v domácnosti a s dětmi. Kontakt u p. faráře.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.). Výdej pomoci je stanoven na úterý a čtvrtek, jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, tak pro ubytovatelé, kteří přijímají u sebe běžence z Ukrajiny. Prosíme budoucí dárce, aby se na tel. informovali, jaká pomoc je akutně potřebná. Č. tel.: + 420 725 409 100.

Příprava snoubenců na svátost manželství se koná o víkendu 2. a 3. dubna 2021. Začátek v sobotu 9:30 na faře.

Noc kostelů v r. 2022 bude v pátek 10. června 2022. Začalo přihlašování kostelů. Prosíme, abyste jednotlivé kostely, které chcete zapojit do akce, nahlásili p. faráři. 

Potvrzení o přijatých darech pro daňové účely za rok 2021 máme pro Vás připravené. V případě, že jste se zatím o potvrzení nepřihlásili, můžete tak učinit ve farní kanceláři.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při bohoslužbách obnovíme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo doplníme. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách. Přihláška ZDE.