Ohlášky – 3. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 22. ledna do 29. ledna 2022

pondělí 23. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 24. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 25. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 26. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 27. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 28. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 29. 1.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 28. ledna – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 29. ledna – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247).

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 22. ledna – 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího Slova. Sbírka na biblické dílo je formou složenek. Ministrantská schůzka bude na faře v 15 hod.

Úterý 24. ledna – sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Středa 25. ledna – svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

Čtvrtek 26. ledna – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Sobota 28. ledna – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Neděle 29. ledna – 4. neděle v mezidobí.

Na webové stránce farnosti je již odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Příprava na první svaté přijímání začne ve středu 1. března. Pravidelná příprava dětí a jejich rodičů bude vždy ve středu od 17:30 hod.

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Bližší informace a přihlášky budou na jaře 2023.