Ohlášky – 3. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 21. ledna 2017 do 28. ledna 2018

neděle 21. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 22. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 23. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 24. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 25. 1. 8:00 Nejsv. Trojice XXX
pátek 26. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 27. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 28. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu.

Pravidelný program

V pondělí a středu od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší svatou.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Chceme také vytvořit sbor mladých, který bude doprovázet mší zpěvem.

Katecheze pro dospělé. Katecheze bude od 30.1.2018 vždy v úterý v 17:30 hod. v komunitním centru na faře. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili. V tomto týdnu (23.1.) katecheze nebude.

Aktuality

Modlitby za volbu prezidenta. úterý 23.1. a pátek 26.1., po skončení večerní mše u Nejsv. Trojice, se modlíme společně za volbu prezidenta ČR. Začátek modliteb cca v 18:30 hod. Zveme také k účastni na mši sv. v 18:00.

Středa 24. ledna 2018 – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

Čtvrtek 25. ledna 2018 Svátek obrácení svatého Pavla, apoštola; v kostele sv. Bartoloměje se v 19:00 hod. konají ekumenické modlitby za účasti zástupců křesťanských církví v městě Kolíně. Po bohoslužbě zveme účastníky na kávu a čaj do komunitního centra na faře.

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 bude mše svatá jen ráno v 8:00 hod. Nebude mše sv. v 11:30 z důvodu účasti kněží na provinciálním shromáždění misijního řádu Společnosti Božího Slova.

Pátek 26. ledna 2018 – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Neděle 28. ledna 20184. neděle v mezidobí.

Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne ve středu 31. 1. 2018 na faře v 17:20 hod.

Katecheze pro dospělé bude od 30. ledna 2018 vždy v úterý v 17:30 hod.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky potvrdil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 16. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.