Ohlášky – 3. neděle v mezidobí

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 22. do 29. ledna 2017

Dnes je neděle 22. ledna 20173. neděle v mezidobí

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

     
Pondělí 23.1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 24.1.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 25.1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 26.1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek 27.1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 28.1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 29.1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše sv. v dalších kostelích v neděli 29.1.2017: 8:00 Velim, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby

V neděli 29.1. a 5.2. nebudou nedělní bohoslužby v obcích:  Pňov-Předhradí, Velký Osek a Nová Ves z důvodu nepřítomnosti otce Georgese Mondo, který odjede na pohřeb svoji maminky.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.

Úterý  – památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele Církve

Středa –  svátek obrácení svatého Pavla, apoštola

Čtvrtek – památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Sobota – památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

Pondělí, středa, čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. V pondělí výjimečně nebude příležitost ke sv. smíření, adorace však bude.

 

Následující neděle 29. ledna 20174. neděle v mezidobí

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí-pátek. Sv. zpověď – půl hod. přede mši sv.

V pondělí 30.ledna 2017 bude mít přednášku Mlada Mikulicová Ph.D. na téma Kříž ve stínu půlměsíce o arabských křesťanech v islámské společnosti. Místo: komunitní centrum vedle fary. Začátek: 17:30 hod.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava se začne ve středu 8. února 2017. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře). Začátek: 17:30.

Příprava snoubenců. Předmanželská příprava snoubenců bude na faře o víkendu 11.-12. února 2017, začátek v sobotu v 9:30, v neděli ve 14:00 hod.

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře. Příprava je stále otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Staré fotografie z kostela sv. Bartoloměje. Naše farnost připravuje projekt z evropských fondů, tzv. IROP. V rámci projektu chceme dokončit vše, co v kostele ještě třeba dokončit (varhany, kůr, Kokovská kaple, zákristie, schodiště na ochoz, schodiště do věží, půda kostela, krypta a další). Prosíme o jakékoliv starší fotografie ze křtů, svateb, cokoliv, podle čeho bychom mohli postupovat v rekonstrukci kaplí a mobiliáře.