Ohlášky – 3. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 23. dubna do 30. dubna 2022

pondělí 24. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 25. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 26. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 27. 4.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 28. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 29. 4.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 30. 4.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 29. dubna15:30 Lošany (poutní mše – sv. Jiří), 17:00 Starý Kolín

Neděle 30. dubna – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Příprava na první svaté přijímání – pravidelná příprava dětí a rodičů je ve středu od 17:30 hod.

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Katecheze nebude v úterý 2. května.

Aktuality

Neděle 23. dubna3. neděle velikonoční. Vykonáme sbírku do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních).

Úterý 25. dubnasvátek sv. Marka, evangelisty.

Sobota 29. dubnasvátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Neděle 30. dubna4. neděle velikonoční.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749. Kurz nebude ve dnech 17.5. a 24.5.

Ve farním komunitním centru je instalovaná nová výstava historických pohlednic Kolína. Srdečně Vás zveme nahlédnout do dávnější i nedávné historie města Kolína po nedělní mši svatá u sv. Bartoloměje.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Noc kostelů bude v tomto roce v pátek 2. června 2023.

První svaté přijímání dětí bude v neděli 11. června od 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně.

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Přihlašování na tábor je zde: https://bit.ly/farnitabor2023 Obsazeny jsou už všechny místa, můžete dál nahlašovat vaše děti jako náhradníky. V případě, že se místo uvolní, oslovíme Vás. Minulé ročníky se nám vydařily díky Bohu i silné duchovní podpoře vás, farníků, proto se na vás i letos obracíme s výzvou, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.