Ohlášky – 3. neděle velikonoční

Program farnosti

  1. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 15. dubna do 22. dubna 2018

neděle 15. 4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 16. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 17. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 18. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 19. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 20. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 21. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 22. 4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu. V neděli 22.4. bude mše svatá ve Velimi v 9:00 hod. (nebude mše sv. v Pňově-Předradí).

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. je hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Příprava na 1. svaté přijímání dětí na faře ve středu v 17:20 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Pokračuje pravidelná katecheze pro dospělé, kteří se připravují na přijetí svátostí vždy v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Noví zájemci o katechezi jsou vítaní.

Aktuality

O útercích bude večerní mše svatá pravidelně v 18:30 u sv. Bartoloměje.

Následující neděle 22. dubna 2018 je 4. neděle velikonoční

Příprava snoubenců. sobotu 21. dubna a v neděli 22. dubna 2018 organizujeme víkendovou přípravu snoubenců na manželství. Začátek je v sobotu v 9:30. Přihlašování u p. faráře (604294247).

Farní den pro naši farnost připravujeme na sobotu 12. května 2018 a bude se konat v Starém Kolíně. Začátek je v 10:00 v kostele sv. Ondřeje. Srdečně zveme!

Biřmovánínahlašování. Prosíme o závazné nahlašování se na přijetí svátosti biřmování. K dispozici je přihláška. Prosíme o dodání také křestního listu, v případě, že jste byli křtění jinde než v kolínské farnosti. V případě nejasnosti se obraťte na faráře. Brzo oznámíme čas, kdy bude probíhat bezprostřední příprava na svátost biřmování.

Prosba o pomoc. Náš farník pan Bronislaw po letech bydlení na ubytovnách, bude mít už brzo k pronájmu městský byt. Bude vděčný za nábytek a další vybavení bytu, který nepotřebujete, nebo jste ochotni levně prodat. Odvoz a pomoc při nastěhování jsou vítané vzhledem k zdravotnímu stavu pana Bronislawa. Děkujeme předem za každou pomoc! Bližší informace u p. faráře (604294247).

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii.

Lektoři. Prosíme, abyste se zapisovali na čtení při bohoslužbách. Seznam je v sakristii.

Biřmování – ZMĚNA. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Dříve uvedený termín 16. září proto neplatí. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.