Ohlášky – 30. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 29. října do 5. listopadu 2023

pondělí 30. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 31. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 1. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 2. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
pátek 3. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 4. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 5. 11.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 4. listopadu  – 15:00 Starý Kolín

Neděle 5. listopadu – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 29. října  – 30. neděle v mezidobí.

Středa 1. listopadu – slavnost Všech Svatých – doporučený svátek.

Čtvrtek 2. listopadu – vzpomínka na všechny věrné zemřelé (dušičky).

Sobota 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Neděle 5. listopadu  – 31. neděle v mezidobí. Vykonáme sbírku na charitativní činnost arcidiecézi.

Pietní setkání a modlitby na hřbitově. Dnes, v neděli 29. října se bude na Centrálním hřbitově v Kolíně konat pietní setkání, které začne v 14:00 v obřadní síni.

Volby do Farní pastorační rady. Na podzim proběhnou v naší farnosti volby do Farní pastorační rady. Harmonogram: Navrhování kandidátů do 31.10. 2023, volby budou v neděli 26. listopadu 2023 při bohoslužbách. Lístečky pro navrhovaní kandidátů jsou v kostelích.

Dušičkový koncert. Ve čtvrtek 2. listopadu se v chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně koná koncert Requiem W.A.Mozarta v podání Cantores Cantant a hostů. Vstupenky jsou v předprodeji. Více na plakátech a na webu.

Podzimní sbírka potravin pro potřebné bude v sobotu 11. listopadu 2023. Farní charita Kolín bude mít svoje stanoviště v Tescu od 8:00 do 18:00. Dobrovolníci jsou vítání.

Modlitba za zemřelé a plnomocné odpustky. Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, tedy od 25. října, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení je dočasné a platí do r. 2027.

Misijní kalendáře. Vedle sbírky na misie můžeme podpořit konkrétní projekty papežských misijních děl koupí Misijního kalendáře, které se nacházejí v kostele Nejsv. Trojice. Doporučený příspěvek je 200 Kč.

Modlitba růžence v říjnu. Srdečně zveme ke společné modlitbě růžence v rodinách a také v kostelích přede mší svatou.

Výstavu obrazů Terezie Brdečkové pod názvem CESTA můžete vidět vždy po nedělní ranní mši svaté do 18. listopadu 2023.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování je možné na webové stránce farnosti.

Katecheze dospělých začala v úterý 3. října. Dospělí zájemci o přijetí křtu anebo svátosti biřmování se mohou přihlásit u faráře Jána Halamy (tel.: 604 294 247).

Pacienti zesnulé paní doktorky Šmejkalové se mohou přihlásit o své zdravotní záznamy. Hlaste se, prosíme, na faře. Uveďte, prosíme, vaše údaje: jméno, příjmení a datum narození, případně tel. kontakt.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.

Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Více informací bude k dispozici po novém roce.

Farní ples 2024. Milí farníci, připravujeme další farní ples, který se bude konat v pátek 19. ledna 2024 ve Starých Lázních v Kolíně. Hlavním motivem a také mottem plesu budou nové varhany pro chrám sv. Bartoloměje. Z případného výnosu chceme podpořit dofinancování nových varhan. K tomu nám může pomoci také tombola, pokud bude pestrá a zajímavá. Proto se na Vás už teď v předstihu obracím s prosbou, abyste se ohlédli kolem sebe, případně oslovili svoje zaměstnavatele, známé firmy nebo i jednotlivé osoby, které mohou darovat něco do tomboly. Připravili jsme již darovací smlouvy pro dárce věcných cen. I tímto plesem dáváme znovu do povědomí potřebu dokončení a financování varhan.Chceme, samozřejmě, abyste se taky dobře zabavili, proto myslíme na ples v průběhu celého roku. K tanci zahraje Taneční orchestr Tox.  Pokračujeme v intenzivní přípravě programu, při které zohledníme Vaše podněty z ankety. Srdečně Vás zveme ke spolupráci a hlavně k účasti na Farním plese 2024.