Ohlášky – 30. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 28. října do 4. listopadu 2018

neděle 28. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 29. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 30. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 31. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 1. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice 18:00 Sv. Bartoloměj
pátek 2. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 3. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 4. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

V neděli 28.10.2018 se slaví v Býchorech posvícení. Mše svatá bude v 11:00 hod. Není proto mše svatá ve Veltrubech. Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství v pondělí 29.10.2018 není z důvodu podzimních školních prázdnin.

Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře. V úterý 30.10.2018 katecheze není z důvodu podzimních školních prázdnin.

Aktuality

Čtvrtek 1. listopadu 2018Slavnost všech svatých – doporučený svátek. Mše svatá bude také večer v 18:00 u sv. Bartoloměje.

Pátek 2. listopadu 2018Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (dušičky).

Následující neděle 4. listopadu 201831. neděle v mezidobí.

Odpustky pro duše v očistci. 1. a 2. listopadu je možné získat úplné odpustky pro duše v očistci při návštěvě kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek (viz výše) získat pro duše v očistci úplné odpustky, navštívili někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.

Katedrály pomáhají katedrále. Srdečně zveme Dušičkový benefiční koncert na podporu výstavby Svatovítských varhan. Koná se v sobotu 3. listopadu 2018 v 18:00 v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně. Vystoupí komorní orchestr VOX BOHEMICA a komorní pěvecký sbor ZUŠ Kutná hora CARITAS.

Volby do farní pastorační rady. Blíží se konce funkčního období Farní pastorační rady. Farní pastorační rada na svém zasedání dne 24.10.2018 rozhodla, že volby do farní pastorační rady se budou konat v neděli 2. prosince 2018. Prosíme, abyste navrhovali písemně kandidáty do farní pastorační rady do 11. listopadu 2018 včetně. Každý farník oprávněný volit může písemně navrhnout jméno jednoho kandidáta. Pamatujme, že kandidát má být pokřtěný katolík, bydlí trvale na území naši farnosti, má mezi farníky dobrou pověst, je starší 18 let a je možné předpokládat, že bude mít ochotu působit ve farní radě. Volit může každý farník starší 15 let. Funkční období Farní pastorační rady bude 5 let. Vaše písemné návrhy se jménem jednoho kandidáta/kandidátky můžete odevzdávat do 11. listopadu 2018 včetně na faře anebo kněžím po bohoslužbách anebo členům volební komise v složení: Libuše Kubíčková, Karel Sova, Ivana Erbenová. Na základě vašich návrhů kandidátů sestavíme kandidátní listinu se jmény 12 kandidátů, které nominoval největší počet farníků. Ve volbách 2. prosince 2018 budeme volit maximálně 4 jména, protože do rady volíme 4 zástupce.

Kdo bude členem farní rady? Z titulu své funkce jsou členy farní pastorační rady: farář (předseda farní rady) a jeho farní vikáři. Dále do farní rady delegují svého zástupce katolická církevní sdružení nebo instituce, které jsou ustanoveny ve farnosti – v případě naší farnosti se jedná o Dvouletou katolickou střední a mateřskou školu a Farní Charitu. Dále to budou 4 volení členové, kterých si zvolíte přímo vy farníci. A nakonec farář jmenuje a doplní farní radu dle svého uvážení. Počet jmenovaných však nemůže překročit počet volených členů. V našem případě farář jmenuje dle svého uvážení další 3 členy farní rady.

 

Národní potravinová sbírka. Zveme vás k již 5. ročníku Národní potravinové sbírky v Kolíně. Letos bude probíhat v sobotu 10. listopadu 2018 v době od 8.00 do 18.00 hodin v obchodních domech Kaufland a Tesco. Hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do celonárodní akce, která je pomocí nejpotřebnějším. Pokud můžete podpořit tuto dobrou věc, prosíme, ozvěte se nám na e-mail: iveta.mala@kolin.charita.cz nebo na telefon 321 400 180. Více na plakátcích a na facebooku.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství. Seznamte se také s letáčky k otázce manželství, které jsou k dispozici v kostelích.