Ohlášky 30. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 24. října do 31. října 2021

pondělí 25. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 26. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 27. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 28. 10.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 29. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 30. 10.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 31. 10.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 30. října –  17:00 Starý Kolín.

Neděle 31. října – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 24. října 30. neděle v mezidobí – MISIJNÍ NEDĚLE. Vykonáme sbírku na misie.

Čtvrtek 27. října – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.

Neděle 31. října 31. neděle v mezidobí.

Misijní neděle. V neděli 24. října budeme slavit Světový den misií. Odpoledne v 15 hod Vás zveme do Farního komunitního centra na povídání našeho farního vikáře otce Karla o Indonésii.

Kalendář Papežských misijních děl. Na misijní neděli jsou připraveny speciální kalendáře Papežských misijních děl. Můžete si je nabýt za dobrovolný příspěvek, kterým podpoříte misijní projekty Papežských misijních děl.

Dvouletá Katolická střední a mateřská škola hledá učitele/učitelku na poloviční úvazek na výuku přípravy pokrmů a vaření, nástup možný nyní.

Změna času z letního na zimní nastane o víkendu 30./31. října 2021. V noci si posuneme hodinky o hodinu zpět. Budeme spát o hodinu déle.

Vzpomínka na zesnulé se bude konat v neděli 31. října 2021 ve 14 hod. na Centrálním hřbitově v Kolíně. Začátek je v malé obřadní síni.

Říjen – měsíc modlitby růžence. Srdečně zveme k modlitbě růžence jak v rodinách, tak přede mši svatou v kostele.

2. listopadu 2021 v 19:00 zveme na Reqiem od Guiseppe Verdiho v podání pěveckého sboru Cantores Cantant. Místo koncertu – chrám sv. Bartoloměje v Kolíně.

7. prosinecŽehnání komunitního centra Farní charity na Zálabí. Program začne mší svatou v 14:00 v kostele sv. Víta a cca v 15:00 otec kardinál Dominik Duka požehná Komunitní centrum. Adresa: Mnichovická č. 1630, Kolín-Zálabí.