Ohlášky – 30. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 29. října do 5. listopadu 2017

neděle 29. 10. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 30. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 31. 10. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 1. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice 18:00 Sv. Bartoloměj
čtvrtek 2. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice 18:00 Sv. Bartoloměj
pátek 3. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 4. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 5. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného rozpisu. V neděli 29.10 v 11:00 hod. je mše sv. v Býchorech – posvícení. Není mše sv. ve Veltrubech.

Pravidelný program

V pondělí, středa a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod.

Katecheze pro dospělé. Katecheze je vždy ve středu v 17:30 hod na faře. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili.

Aktuality

Do sbírky na misie minulou neděli jste přispěli sumou 17.509,- Kč. Do kasiček za kalendáře a misijní zápalky pro Papežské misijní díla jste přispěli 6.993,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Dnešní neděli 29. listopadu se koná o 14:00 hod. na kolínském hřbitově pietní setkání. Začátek v obřadní síní a zakončení u hlavního kříže.

Středa 1. listopaduslavnost Všech svatých. Mimo ranní a polední mše bude také večerní mše v 18:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Odpoledne v 16:00 hodin zveme na modlitební setkání v kostele Všech Svatých u nádraží.

Čtvrtek 2. listopaduvzpomínka na všechny věrné zemřelé (dušičky). Mimo ranní a polední mše bude také večerní mše v 18:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje.

Sobota 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Následující neděle 5. listopadu 201731. neděle v mezidobí

Odpustky pro duše v očistci. Na svátek Všech svatých odpoledne a v den památky všech věrných zemřelých (dušičky) je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek – svátosti smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce – je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po slnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Volby do farní pastorační rady. V neděli 29.10. 2017 začíná první fáze voleb do farní pastorační rady – navrhování kandidátů. Prosíme, abyste si po mši sv. vyzvedli lístky, na které můžete napsat jména maximálně čtyř kandidátů. Lístky s navrhovanými jmény kandidátů je třeba odevzdat do středy 8. listopadu do 12 hodiny. Odevzdávat je můžete kněžím naší farnosti anebo členům volební komise v složení: Libuše Kubíčková, Zdeněk Líbal ml. a Karel Sova anebo do poštovní schránky na faře anebo do schránky Dvouleté katolické školy. V neděli 12. listopadu bude zveřejněn seznam kandidátů, který vzejde s vašich návrhů a bude ohlášen datum voleb do farní pastorační rady. Je také podmínkou, aby navrhovatel/ka uvedli na lístek své jméno a podepsali je.

Listopadové číslo časopisu Bartoloměj. Je k nabytí nové číslo farního časopisu Bartoloměj, kde jsou také bližší informace ohledně voleb do farní pastorační rady.