Ohlášky 31 neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 30. října do 6. listopadu 2022

pondělí 31. 10.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 1. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 2. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 3. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 4. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 5. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 6. 11.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 5. listopadu – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 6. listopadu – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247)

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 30. října 31. neděle v mezidobí. Odpoledne od 14 hod. se na Centrálním hřbitově v Kolíně koná vzpomínkové shromáždění, při kterém si připomeneme naše zesnulé. Začátek je v Obřadní síni.

Úterý 1. listopaduslavnost Všech svatých – doporučený svátek.

Středa 2. listopadu – vzpomínka na všechny věrné zemřelé – dušičky. Večer v 19 hod. zveme na koncert Mozartova Requiem do chrámu sv. Bartoloměje v podání pěveckého sboru Cantores Cantant a hostů (vstupenky).

Odpoledne v 16 hod. bude mše svatá za zemřelé také v hrobce rodu Hrubých v Červených Pečkách.

Pátek 4. listopadu – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Neděle 6. listopadu 32. neděle v mezidobí.

Odpustky pro duše v očistci: Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé.

Srdečně zveme na páteční mše v kostele Nejsv. Trojice, které doprovází schola spolča mládežeBoží děcká.

Výuka náboženství začala 12. září. Přihlásit dětí na náboženství a na první svaté přijímání můžete zde: https://forms.gle/NNS4qzZntuSd7AAS9

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Od září 2022 bude výdej pomoci nově příchozím lidem z Ukrajiny  probíhat každé pondělí v čase 14 – 16 hodin., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Zasedání Farní pastorační rady bude v pondělí 7. listopadu 2022 v 19:00 na faře.

Je připravené listopadové číslo farního časopisu Bartoloměj.