Ohlášky – 31. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 4. listopadu do 11. listopadu 2018

neděle 4. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 5. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 6. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 7. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 8. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 9. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 10. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 11. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Modlitební společenství bude vždy ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

Pátek 9. listopadu 2018svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Sobota 10. listopadu 2018 – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele Církve.

Následující neděle 11. listopadu 201832. neděle v mezidobí.

Odpustky pro duše v očistci. Od 1. do 8. listopadu je možné po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) získat pro duše v očistci úplné odpustky, navštívili někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé.

Volby do farní pastorační rady. Blíží se konce funkčního období Farní pastorační rady. Farní pastorační rada na svém zasedání dne 24.10.2018 rozhodla, že volby do farní pastorační rady se budou konat v neděli 2. prosince 2018. Prosíme, abyste navrhovali písemně kandidáty do farní pastorační rady do 11. listopadu 2018 včetně. Každý farník oprávněný volit může písemně navrhnout jméno jednoho kandidáta. Pamatujme, že kandidát má být pokřtěný katolík, bydlí trvale na území naši farnosti, má mezi farníky dobrou pověst, je starší 18 let a je možné předpokládat, že bude mít ochotu působit ve farní radě. Volit může každý farník starší 15 let. Funkční období Farní pastorační rady bude 5 let. Vaše písemné návrhy se jménem jednoho kandidáta/kandidátky můžete odevzdávat do 11. listopadu 2018 včetně na faře anebo kněžím po bohoslužbách anebo členům volební komise v složení: Libuše Kubíčková, Karel Sova, Ivana Erbenová. Na základě vašich návrhů kandidátů sestavíme kandidátní listinu se jmény 12 kandidátů, které nominoval největší počet farníků. Ve volbách 2. prosince 2018 budeme volit maximálně 4 jména, protože do rady volíme 4 zástupce.

Kdo bude členem farní rady? Z titulu své funkce jsou členy farní pastorační rady: farář (předseda farní rady) a jeho farní vikáři. Dále do farní rady delegují svého zástupce katolická církevní sdružení nebo instituce, které jsou ustanoveny ve farnosti – v případě naší farnosti se jedná o Dvouletou katolickou střední a mateřskou školu a Farní Charitu. Dále to budou 4 volení členové, kterých si zvolíte přímo vy farníci. A nakonec farář jmenuje a doplní farní radu dle svého uvážení. Počet jmenovaných však nemůže překročit počet volených členů. V našem případě farář jmenuje dle svého uvážení další 3 členy farní rady.

Modlitební společenství. Zveme do nového modlitebního společenství, které se bude scházet vždy ve čtvrtek v 19 hod. v komunitním centru na faře. Je otevřené pro kohokoli, kdo se chce modlit za farnost, ducha otevřenosti a služby a jeden za druhého. Kontaktní osobou je Martin Tejkal.

Národní potravinová sbírka. Zveme vás k již 5. ročníku Národní potravinové sbírky v Kolíně. Letos bude probíhat v sobotu 10. listopadu 2018 v době od 8.00 do 18.00 hodin v obchodním domu Futurum (Billa). Hledáme dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do celonárodní akce, která je pomocí nejpotřebnějším. Pokud můžete podpořit tuto dobrou věc, prosíme, ozvěte se nám na e-mail: iveta.mala@kolin.charita.cz nebo na telefon 321 400 180. Více na plakátcích a na facebooku.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství. Seznamte se také s letáčky k otázce manželství, které jsou k dispozici v kostelích.