Ohlášky – 31. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 5. listopadu do 12. listopadu 2023

pondělí 6. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 7. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 8. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:00 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 9. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 10. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 11. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 12. 11.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 11. listopadu  – 12.00 Zibohlavy, 15:00 Starý Kolín

Neděle 12. listopadu – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodinu přede mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Výuka náboženství probíhá na faře: Pondělí v 16:30 žáci 1. třídy ZŠ, středa v 16:30 – žáci 2. a 3. třídy ZŠ, čtvrtek v 16:30 – žáci 4. a 5. třídy ZŠ, pátek v 19:00 – žáci 6. třídy a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé – vždy v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 5. listopadu  – 31. neděle v mezidobí. Vykonáme sbírku na charitativní činnost arcidiecézi.

Čtvrtek 9. listopadu – svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Pátek 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Sobota 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa.

Neděle 12. listopadu  – 32. neděle v mezidobí.

Ve středu 8. listopadu bude v kostele Nejsv. Trojice pohřeb + Marie Krulišové. Zádušní mše svatá bude v 11:00 hod. Není proto mše svatá o půl dvanácté, nebude ani adorace.

V sobotu 11. listopadu zveme na svatomartinskou poutní mši do kostela sv. Martina v Zibohlavech, která začne ve 12:00. Vykonáme také pěší pouť, kdo má zájem, může se přidat, sraz v 10 hod.u fary v Kolíně.

Podzimní sbírka potravin pro potřebné bude v sobotu 11. listopadu 2023. Farní charita Kolín bude mít svoje stanoviště v Tescu od 8:00 do 18:00. Dobrovolníci jsou vítání.

Koncert na podporu varhan. Zveme Vás na koncert studentů Hudebního gymnázia hl. města Prahy, kteří se rozhodli svým vystoupením podpořit rekonstrukci varhan v chrámu sv. Bartoloměje. Koncert bude v sobotu 11. listopadu 2023 v 18:00 v kostele sv. Bartoloměje. Vstupné dobrovolné. Více na plakátech.

Volby do Farní pastorační rady. neděli 26. listopadu při bohoslužbách proběhnou v naší farnosti volby do Farní pastorační rady. Seznam navržených kandidátů bude na nástěnkách od příští neděle.

Večer modliteb chvál, které povede kolínské spolčo mládeže, bude v pátek 15. prosince v 19:00 v kostele sv. Víta na Zálabí. Předcházet je bude mše svatá na stejném místě od 18 hod.

Modlitba za zemřelé a plnomocné odpustky. Věřící mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očistci v obvyklé době od 1. do 8. listopadu. Podmínkou je v daný den přijmout svaté přijímání, navštívit hřbitov, pomodlit se za zemřelé a na úmysl Svatého Otce.

Výstavu obrazů Terezie Brdečkové pod názvem CESTA můžete vidět vždy po nedělní ranní mši svaté do 18. listopadu 2023.

Příprava na přijetí svátosti biřmování. Na podzim tohoto roku začne příprava na přijetí svátosti biřmování, která je završením křesťanské iniciace a začátkem dospělého křesťanského života. Pro přijetí této svátosti se požaduje věk min. 14 let v době přijetí svátosti. Slavnost biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2024. Přihlašování je možné na webové stránce farnosti.

Kurz pro seniory – Jak používat počítač nebo chytrý telefon. Zkušený lektor Rudolf Rak vede kurz používání počítače, chytrých telefonů a internetu pro seniory. Kurz je vhodný pro každého, také pro úplné začátečníky. Kurz je ve středu od 9:00 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul. 25 v Kolíně. Kurz je bezplatný. Bližší informace ve farní kanceláři, tel. číslo: 601 102 749.

Na webové stránce farnosti je odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Naše kampaň má motto Darujte tón. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Farní ples 2024. Milí farníci, připravujeme další farní ples, který se bude konat v pátek 19. ledna 2024 ve Starých Lázních v Kolíně. Hlavním motivem a také mottem plesu budou nové varhany pro chrám sv. Bartoloměje. Z případného výnosu chceme podpořit dofinancování nových varhan. K tomu nám může pomoci také tombola, pokud bude pestrá a zajímavá. Proto se na Vás už teď v předstihu obracím s prosbou, abyste se ohlédli kolem sebe, případně oslovili svoje zaměstnavatele, známé firmy nebo i jednotlivé osoby, které mohou darovat něco do tomboly. Připravili jsme již darovací smlouvy pro dárce věcných cen. I tímto plesem dáváme znovu do povědomí potřebu dokončení a financování varhan.Chceme, samozřejmě, abyste se taky dobře zabavili, proto myslíme na ples v průběhu celého roku. K tanci zahraje Taneční orchestr Tox.  Pokračujeme v intenzivní přípravě programu, při které zohledníme Vaše podněty z ankety. Srdečně Vás zveme ke spolupráci a hlavně k účasti na Farním plese 2024.

Letní pobyt na horách v Oies v Dolomitech se koná od 8. do 14. července 2024. Přihlašování na webové stránce farnosti.Farní tábor pro děti bude jako obvykle v klášteře v Zásmukách od 28. července do 3. srpna 2024. Více informací bude k dispozici po novém roce.