Ohlášky – 31. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 3. listopadu do 10. listopadu 2019

neděle 3. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 4. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 5. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 6. 11.9:00 Sv. Bartoloměj11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 7. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 8. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 9. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 10. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 11.15  v kostele Nejsvětější Trojice, ostatní dny půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, ve středu a čtvrtek v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 3. listopadu – 31. neděle v mezidobí. Odpoledne v 15:00 hod. se na faře koná setkání ministrantů

Pondělí 4. listopadu 2019 – památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

Ve středu 6. listopadu 2019 bude v 9:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje slavit mši svatou biskup Václav Malý. Nebude proto ranní mše v klášterním kostele Nejsv. Trojice.

Sobota 9. listopadu 2019 – svátek Posvěcení lateránské baziliky. V 10:00 v kostele sv. Bartoloměje požehná nový prapor Okresního Sdružení Hasičů Kolín Mons. Zdeněk Wasserbauer, generální vikář Arcibiskupství pražského,.

Neděle 10. listopadu – 32. neděle v mezidobí. Koná se listopadová sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

Odpustky pro duše v očistci. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (zpověď, sv. přijímání a modlitba za Sv. Otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Katecheze pro dospělé. Zájemce, kteří chtějí přijmout křest, nebo svátost biřmování a ti, kteří chtějí poznat lépe křesťanskou víru, ať se přihlásí u p. faráře na tel.: 604294247 anebo na e-mail farnosti: farnost-kolin@volny.cz. Nejbližší katecheze pro starší katechumeny bude v úterý 12. listopadu 2019 v 17:00. Katecheze pro novou skupinu katechumenů bude ve středu 13. listopadu v 17:30. Místo: Farní komunitní centrum (fara).

Příprava na biřmování pro mládež. V pátek 25. října 2019 začala příprava na biřmování pro mládež. Místo – fara. Pokračování bude každý pátek v 19:00 hod. Prosíme o nahlašování se u otce Georgese. Biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2020. Svátost biřmování může přijmout pokřtěný katolík, který v roce přijetí svátosti dovrší minimálně 14 let života.

Časopis Bartoloměj. V kostelích máme k dispozici listopadové číslo farního časopisu Bartoloměj.