Ohlášky 31. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 31. října do 7. listopadu 2021

pondělí 1. 11.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice18:00 Sv. Bartoloměj
úterý 2. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Sv. Bartoloměj
středa 3. 11.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 4. 11.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 5. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 6. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 7. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 5. listopadu –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 6. října – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 31. října 31. neděle v mezidobí.

Pondělí 1. listopadu – slavnost Všech Svatých – doporučený svátek

Úterý 2. listopadu – vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Čtvrtek 4. listopadu – památka na sv. Karla Boromejského, biskupa.

Neděle 7. listopadu 32. neděle v mezidobí.

Odpustky pro duše v očistci – Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé.

Vzpomínka na zesnulé se bude konat v neděli 31. října 2021 ve 14 hod. na Centrálním hřbitově v Kolíně. Začátek je v malé obřadní síni.

Dvouletá Katolická střední a mateřská škola hledá učitele/učitelku na poloviční úvazek na výuku přípravy pokrmů a vaření, nástup možný nyní.

Je vytištěné listopadové číslo farního časopisu Bartoloměj.

V neděli 7. listopadu po mši svaté (cca v 9:00) se uskuteční v komunitním centru vernisáž výstavy fotografií s názvem Naděje. Autorka fotografií Jana Míčková je klientkou asociace osob se získaným postižením mozku Cerebrum z.s. (www.cerebrum2007.cz). Vernisáž uvede ředitelka Cerebrum paní Jana Dobrkovská krátkým představením asociace.

2. listopadu 2021 v 19:00 zveme na Reqiem od Guiseppe Verdiho v podání pěveckého sboru Cantores Cantant. Místo koncertu – chrám sv. Bartoloměje v Kolíně. Mše svatá začne u sv. Bartoloměje už v 18:00 hod.

7. prosinecŽehnání komunitního centra Farní charity na Zálabí. Program začne mší svatou v 14:00 v kostele sv. Víta a cca v 15:00 otec kardinál Dominik Duka požehná Komunitní centrum. Adresa: Mnichovická č. 1630, Kolín-Zálabí.