Ohlášky – 31. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 5. listopadu do 12. listopadu 2017

neděle 5. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 6. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 7. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 8. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 9. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 10. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 11. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 12. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného rozpisu.

Pravidelný program

V pondělí, středa a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod.

Katecheze pro dospělé. Katecheze je vždy ve středu v 17:30 hod na faře. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili.

Aktuality

Do sbírky na misie jste přispěli sumou 17.509,- Kč. Do kasiček za misijní kalendáře a misijní zápalky pro Papežské misijní díla jste přispěli 6.993,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Čtvrtek 9. listopadu – svátek Posvěcení lateránské baziliky

Pátek 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Sobota 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa

Následující neděle 12. listopadu 201732. neděle v mezidobí – koná se sbírka na charitativní činnost arcidiecéze

Odpustky pro duše v očistci. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po slnění tří obvyklých podmínek (svátosti smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Volby do farní pastorační rady. V neděli 29.10. 2017 začala první fáze voleb do farní pastorační rady – navrhování kandidátů. Prosíme, abyste si vyzvedli lístky, na které můžete napsat jména maximálně čtyř kandidátů. Lístky s navrhovanými jmény kandidátů je třeba odevzdat do středy 8. listopadu do 12 hodiny. Odevzdávat je můžete kněžím naší farnosti anebo členům volební komise v složení: Libuše Kubíčková, Zdeněk Líbal ml. a Karel Sova anebo do poštovní schránky na faře anebo do schránky Dvouleté katolické školy. V neděli 12. listopadu bude zveřejněn seznam kandidátů, který vzejde s vašich návrhů a bude ohlášen datum voleb do farní pastorační rady. Je také podmínkou, aby navrhovatel/ka uvedli na lístek své jméno a podepsali je.

Listopadové číslo časopisu Bartoloměj. Je k nabytí nové číslo farního časopisu Bartoloměj, kde jsou také bližší informace ohledně voleb do farní pastorační rady.