Ohlášky – 32. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 10. listopadu do 17. listopadu 2019

neděle 10. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 11. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 12. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 13. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 14. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 15. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 16. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 17. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – v pondělí, středu a čtvrtek od 10.30 do 11.15  v kostele Nejsvětější Trojice, ostatní dny půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí, ve středu a čtvrtek v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře.

Aktuality

Neděle 10. listopadu – 32. neděle v mezidobí. Vykonáme listopadovou sbírku na charitativní činnost v arcidiecézi. Dnes v 19:00 hod. na faře se koná setkání redakční rady farního časopisu.

Pondělí 11. listopadu 2019 – památka sv. Martina, biskupa.

Úterý 12. listopadu 2019 – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Středa 13. listopadu 2019 – památka sv. Anežky České, panny.

Neděle 17. listopadu – 33. neděle v mezidobí.

12. listopadu 2019 v úterý bude mši svatou sloužit salezián Ladislav Heryan, začátek v 18:30 u sv. Bartoloměje. Po mši možnost účastnit se besedy ve farním komunitním centru. Setkání se koná u příležitosti 30. výročí boje za svobodu a demokracii. Organizuje Skautský institut a Město Kolín.

Katecheze pro dospělé. Zájemce, kteří chtějí přijmout křest, nebo svátost biřmování a ti, kteří chtějí poznat lépe křesťanskou víru, ať se přihlásí u p. faráře na tel.: 604294247 anebo na e-mail farnosti: farnost-kolin@volny.cz. Nejbližší katecheze pro starší katechumeny bude v úterý 12. listopadu 2019 v 17:00. Katecheze pro novou skupinu katechumenů bude ve středu 13. listopadu v 17:30. Místo: Farní komunitní centrum (fara).

Příprava na biřmování pro mládež. V pátek 25. října 2019 začala příprava na biřmování pro mládež. Místo – fara. Pokračování bude každý pátek v 19:00 hod. Prosíme o nahlašování se u otce Georgese. Biřmování bude v naší farnosti na podzim r. 2020. Svátost biřmování může přijmout pokřtěný katolík, který v roce přijetí svátosti dovrší minimálně 14 let života.