Ohlášky – 32. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 6. listopadu do 13. listopadu 2022

pondělí 7. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 8. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 9. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 10. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 11. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 12. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 13. 11.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 12. listopadu14:30 Zibohlavy, 15:00 Starý Kolín.

Neděle 13. listopadu – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247)

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 6. listopadu 32. neděle v mezidobí.

Středa 9. listopadu – svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Čtvrtek 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Pátek 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa

Sobota 12. listopadu – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Svatomartinská poutní mše bude v kostele sv. Martina v Zibohlavech v 14:30.

Neděle 13. listopadu 33. neděle v mezidobí. Vedle pravidelné farní sbírky, bude možné přispět formou složenek do sbírky na podporu katolických medií, více informací bude na složenkách a na nástěnkách.

Odpustky pro duše v očistci: Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé.

Srdečně zveme na páteční mše v kostele Nejsv. Trojice, které doprovází schola spolča mládežeBoží děcká.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Od září 2022 bude výdej pomoci nově příchozím lidem z Ukrajiny  probíhat každé pondělí v čase 14 – 16 hodin., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Zasedání Farní pastorační rady bude v pondělí 7. listopadu 2022 v 19:00 na faře.

Z důvodu našeho zastupování ve farnosti Pečky (otec Nerad podstoupí operaci a dlouhodobou rehabilitaci) se budou bohoslužby v neděli ve Velimi a Pňově střídat po týdnu jako o letních prázdninách.