Ohlášky – 32. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 8. listopadu do 15. listopadu 2020

neděle 8. 11.9:00 mše vysílaná živě__
pondělí 9. 11.7:10 mše vysílaná živě__
úterý 10. 11.__18:30 mše vysílaná živě
středa 11. 11.7:10 mše vysílaná živě__
čtvrtek 12. 11.7:10 mše vysílaná živě__
pátek 13. 11.7:10 mše vysílaná živě__
sobota 14. 11.7:10 mše vysílaná živě__
neděle 15. 11.9:00 mše vysílaná živě__

Pravidelný program

Sv. zpověď – u Nejsv. Trojice každé ráno od 7:30 (vyjma neděle rána), v pondělí, středu a čtvrtek také od 10:30 do 11:20; v úterý (sv. Bartoloměj), pátek, sobotu a neděli (u Nejsv. Trojice) od 17:30.-.

Eucharistická adorace – V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Aktuality

Neděle 8. listopadu 32. neděle v mezidobí.

Pondělí 9. listopadu – svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Úterý 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže

Středa 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa

Pátek 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny

Neděle 15. listopadu 33. neděle v mezidobí.

V kostelích je připravené listopadové číslo farního časopisu Bartoloměj.

Na neděli 8. listopadu byla naplánovaná Dušičková sbírka na charitativní činnost Arcidiecézi. Z důvodů nekonání bohoslužeb je možné do sbírky přispět jiným způsobem. Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha: Bankovní spojení: 749011/5500, variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303. Za všechny dary mnohokrát děkujeme! Mons. Jan Balík, generální vikář a prezident Arcidiecézní charity

Odpustky za duše zemřelých

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19.  Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 1. 11. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

  • návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé,
  • modlitba na úmysl Svatého Otce,
  • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připomínají platná nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době pandemie z 19. března tohoto roku.

Jaké jsou možnosti duchovní služby od 22. října 2020?

Omezení shromažďování osob (max. 2 osoby) znamenají de facto nemožnost vykonávat veřejné bohoslužby.

Jak funguje duchovní služba?

V týdnu budou kněží vykonávat individuální duchovní službu v čase, kdy jsou obvykle bohoslužby. Je možné přistoupit k svaté zpovědi anebo k svatému přijímání. Je možné domluvit se také individuálně na zpovědi viz. https://www.farnostkolin.cz/kontakty/

V neděli bude duchovní služba vypadat následovně:

Od 8:30 možnost přijetí svatého přijímání u sv. Bartoloměje

9:00 Mše svatá vysílaná živě

Od 17:30 možnost svaté zpovědi a přijetí svatého přijímání v kostele Nejsv. Trojice

Ve vesnických kostelích budou kněží v neděli vykonávat individuální duchovní službu v obvyklém čase bohoslužeb.

V týdnu bude mše svatá vysílaná živě na stránkách farnosti v 7:10, výjimkou bude úterý, kdy bude mše svatá vysílaná živě v 18:30.

Srdečně zveme k modlitbě růžence za ukončení pandemie vždy v 20:00.

Duchovní službu vykonává kněz vždy jednu hodinu (půl hodiny před a půl hodiny po čase obvyklém mše svaté. Příklad: když je obvyklý čas mše v 8 hod., bude kněz k dispozici od 7:30 do 8:30)

Náboženství se vyučuje prostřednictvím webové stránky farnosti.

Sledujte, prosím, aktuální informace na webových stránkách farnosti nebo na nástěnkách. Situace se může měnit.