Ohlášky 32. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 12. listopadu do 19. listopadu 2017

neděle 12. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 13. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 14. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 15. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 16. 11. 8:00 Nejsv. Trojice xxx
pátek 17. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 18. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 19. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného rozpisu.

Pravidelný program

V pondělí, středa od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod.

Katecheze pro dospělé. Katecheze je vždy ve středu v 17:30 hod na faře. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili. Ve středu 15. listopadu 2017 katecheze pro dospělé není.

Aktuality

V neděli12. listopadu 2017 se koná listopadová sbírka na charitativní činnost arcidiecéze

Pondělí 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny

Ve čtvrtek 16. listopadu bude jen jedna mše v 8:00 hod., nebude mše sv. v 11:30, pro účast kněží na kněžském dnu na Arcibiskupství pražském.

Pátek 17. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Následující neděle 19. listopadu 201733. neděle v mezidobí

Setkání s ředitelkou Farní charity Kolín Lucii Růžkovou. V neděli 19. listopadu 2017 po ranní mši v kostele sv. Bartoloměje, cca v 9:00 hod v komunitním centru na faře se bude konat beseda s ředitelkou Farní charity Lucii Růžkovou. Dovíme se od ní o dnešním působení farní charity a o dalších plánech rozvoje charitativní činnosti v našim městě.

Volby do farní pastorační rady. Děkujeme za vaše návrhy kandidátů do farní rady. Seznam kandidátů je na nástěnkách a také ZDE. Volby do farní pastorační rady budou v neděli 26. listopadu 2017 po bohoslužbách v našich kostelích.

Listopadové číslo časopisu Hlasy. Je k nabytí listopadové číslo misijního časopisu Hlasy.