Ohlášky 32. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 7. listopadu do 14. listopadu 2021

pondělí 8. 11.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 9. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 10. 11.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 11. 11.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 12. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 13. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 14. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 13. listopadu –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 14. listopadu – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru. Katecheze v úterý 9.11. nebude.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 7. listopadu 32. neděle v mezidobí. Vykonáme listopadovou sbírku na charitativní činnost v arcidiecéze.

Úterý 9. listopadu – svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Středa 10. listopadu – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Čtvrtek 11. listopadu – památka sv. Martina, biskupa.

Pátek 12. listopadu – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Sobota 13. listopadu – památka sv. Anežky České, panny.

Neděle 14. listopadu 33. neděle v mezidobí.

Odpustky pro duše v očistci – V měsíci listopadu je možno libovolných 8 dnů získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé. Na základě dekretu Apoštolské penitenciárie ze dne 22.10.2021 se rozšířila možnost získat odpustky pro duše zemřelých na celý listopad. Plnomocný odpustek může být pro užitek věřících přenesen na jiných až osm dnů v rámci měsíce listopadu, (libovolných 8 dnů v daném měsíci), nemusejí následovat bezprostředně za sebou — jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodně vybrat.

Dvouletá Katolická střední a mateřská škola hledá učitele/učitelku na poloviční úvazek na výuku přípravy pokrmů a vaření, nástup možný nyní.

V neděli 7. listopadu po mši svaté (cca v 9:00) se uskuteční v komunitním centru vernisáž výstavy fotografií s názvem Naděje. Autorka fotografií Jana Míčková je klientkou asociace osob se získaným postižením mozku Cerebrum z.s. Vernisáž uvede ředitelka Cerebrum paní Jana Dobrkovská krátkým představením asociace.

Žehnání komunitního centra Farní charity na Zálabí, které bylo naplánované na 7. prosince, se z důvodu zhoršující se epidemiologické situace překládá na březen r. 2022. Program bude upřesněn.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz.