Ohlášky – 33. neděle C 2022

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 13. listopadu do 20. listopadu 2022

pondělí 14. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 15. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 16. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 17. 11.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 18. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 19. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 20. 11.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 19. listopadu –15:00 Starý Kolín.

Neděle 20. listopadu – 8:00 Velim Pňov Předhradí, 8:00 Velký Osek, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247)

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 13. listopadu 33. neděle v mezidobí. Vedle pravidelné farní sbírky, bude možné přispět formou složenek do sbírky na podporu katolických medií, více informací je na složenkách anebo na nástěnkách. Odpoledne v 15 hod. bude na faře ministrantská schůzka.

Čtvrtek 19. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Neděle 20. listopadu 34. neděle v mezidobí – Ježíše Krista Krále.

Kurz pro lektory – v sobotu 26.11. od 14. do 18. hod. bude ve farním sálu kurz lektorů Božího slova. Je určen pro ty, kteří čtou lekce na mší svaté a také pro ty, kteří by rádi začali. Kurz povede paní Lucie Trmíková (divadelní herečka). Srdečně zveme.

Srdečně zveme na páteční mše v kostele Nejsv. Trojice, které doprovází schola spolča mládežeBoží děcká.

Materiální pomoc pro běžence z Ukrajiny koordinuje Farní Charita Kolín v komunitním centru Na Zálabí (Mnichovická ul.).  Od září 2022 bude výdej pomoci nově příchozím lidem z Ukrajiny  probíhat každé pondělí v čase 14 – 16 hodin., jiné dny po tel. domluvě. Pomoc je určena jak pro jednotlivce a rodiny běženců, kteří i nadále setrvávají v nepříznivé finanční a sociální situaci a pro nově příchozí Ukrajince s dočasnou ochranou. Bližší informace získáte na tel.: +420 725 409 100  (Michaela Prokopová).

Z důvodu našeho zastupování ve farnosti Pečky (otec Nerad podstoupil operaci a čeká ho dlouhodobá rehabilitace) se budou bohoslužby v neděli ve Velimi a Pňově střídat po týdnu jako  letních prázdninách.