Ohlášky – 33. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 18. listopadu do 25. listopadu 2018

neděle 18. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 19. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 20. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 21. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 22. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 23. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 24. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 25. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí a středa 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Modlitební společenství – ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

Středa 21. listopadu 2018 – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Čtvrtek 22. listopadu 2018 – památka sv. Cecílie, panny a mučednice.

Sobota 24. listopadu 2018 – památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků.

Následující neděle 25. listopadu 2018Slavnost Ježíše Krista Krále.

Volby do farní pastorační rady. Blíží se konce funkčního období Farní pastorační rady. Farní pastorační rada na svém zasedání dne 24.10.2018 rozhodla, že volby do farní pastorační rady se budou konat v neděli 2. prosince 2018. Na základě vašich návrhů kandidátů jsme sestavili listinu se jmény 12 kandidátů, které nominoval největší počet farníků, které jsou zveřejněny na nástěnkách. Ve volbách 2. prosince 2018 budeme volit maximálně 4 jména, protože do rady volíme 4 zástupce.

Kdo bude členem farní rady? Z titulu své funkce jsou členy farní pastorační rady: farář (předseda farní rady) a jeho farní vikáři. Dále do farní rady delegují svého zástupce katolická církevní sdružení nebo instituce, které jsou ustanoveny ve farnosti – v případě naší farnosti se jedná o Dvouletou katolickou střední a mateřskou školu a Farní Charitu. Dále to budou 4 volení členové, kterých si zvolíte přímo vy farníci. A nakonec farář jmenuje a doplní farní radu dle svého uvážení. Počet jmenovaných však nemůže překročit počet volených členů. V našem případě farář jmenuje dle svého uvážení další 3 členy farní rady.

Modlitební společenství. Zveme do nového modlitebního společenství, které se bude scházet vždy ve čtvrtek v 19 hod. v komunitním centru na faře. Je otevřené pro kohokoli, kdo se chce modlit za farnost, ducha otevřenosti a služby a jeden za druhého. Kontaktní osobou je Martin Tejkal.

Petice. Doporučujeme podpořit petici Aliance pro rodinu na podporu manželství. Seznamte se také s letáčky k otázce manželství, které jsou k dispozici v kostelích.