Ohlášky 33. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 14. listopadu do 21. listopadu 2021

pondělí 15. 11.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
úterý 16. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 17. 11.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 18. 11.8:00 Nejsv. Trojice_
pátek 19. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 20. 11.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 21. 11.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 20. listopadu –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 21. listopadu – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně. Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 14. listopadu 33. neděle v mezidobí.

Středa 17. listopadu – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice.

Neděle 21. listopadu slavnost Ježíše Krista Krále.

Dnes v neděli 14. listopadu v 15:00 se na faře koná ministrantská schůzka.

V sobotu 27.11. Vás zveme na výrobu adventních věnců. Začátek je v 10:00 ve farním komunitním centru. Věnce se budou prodávat na první adventní neděli za dobrovolný příspěvek. Výnos je určen na obnovu varhan v chrámu sv. Bartoloměje.

Odpustky pro duše v očistci – V měsíci listopadu je možno libovolných 8 dnů získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé. Na základě dekretu Apoštolské penitenciárie ze dne 22.10.2021 se rozšířila možnost získat odpustky pro duše zemřelých na celý listopad. Plnomocný odpustek může být pro užitek věřících přenesen na jiných až osm dnů v rámci měsíce listopadu, (libovolných 8 dnů v daném měsíci), nemusejí následovat bezprostředně za sebou — jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodně vybrat.

Dvouletá Katolická střední a mateřská škola hledá učitele/učitelku na poloviční úvazek na výuku přípravy pokrmů a vaření, nástup možný nyní.

Žehnání komunitního centra Farní charity na Zálabí, které bylo naplánované na 7. prosince, se z důvodu zhoršující se epidemiologické situace překládá na březen r. 2022. Program bude upřesněn.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví upravilo od 1. listopadu 2021 epidemiologická opatření a nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz.