Ohlášky – 33. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 19. listopadu do 26. listopadu 2017

neděle 19. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 20. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 21. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 22. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 23. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 24. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 25. 11. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 26. 11. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného rozpisu.

Pravidelný program

V pondělí, středa a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod.

Katecheze pro dospělé. Katecheze je vždy ve středu v 17:30 hod na faře. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili.

Aktuality

Setkání s ředitelkou Farní charity Kolín Lucii Růžkovou. V neděli 19. listopadu 2017 po ranní mši v kostele sv. Bartoloměje, cca v 9:00 hod v komunitním centru na faře se bude konat beseda s Lucii Růžkovou, ředitelkou Farní charity Kolín.

Úterý 21. listopadu – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Středa 22. listopadu – památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Čtvrtek 23. listopadu – otevření rodinného centra sv. Zdislavy na Benešově ulici v Kolíně. Nové centrum požehná Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Začátek je v 15:00 hod.

Pátek 24. listopadu – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků

Následující neděle 26. listopadu 2017neděle Ježíše Krista Krále

Volby do farní pastorační rady. Děkujeme za vaše návrhy kandidátů do farní rady. Seznam kandidátů je na nástěnkách a také ZDE. Volby do farní pastorační rady budou v neděli 26. listopadu 2017 po bohoslužbách v našich kostelích.

Anglické večery. Zveme všechny zájemce o konverzace v angličtině k pravidelnému setkávání. V sobotu 25. listopadu pro pokročilé a v sobotu 2. prosince pro začátečníky. Začátek je vždy v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Listopadové číslo časopisu Hlasy. Je k nabytí listopadové číslo misijního časopisu Hlasy.