Ohlášky – 4. neděle adventní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 22. prosince do 29. prosince 2019

neděle 22. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 23. 12.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 24. 12.8:00 Nejsv. Trojice16:00 Sv. Bartoloměj24:00 Sv. Bartoloměj
středa 25. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 26. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pátek 27. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 28. 12.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 29. 12.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle Vánočního pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – V pondělí a ve středu v 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Modlitba sv. růžence – půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství: Pondělí – 1. třída začátek v 16:30, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře. Vyučování náboženství začne v týdnu od 6. ledna 2020.

Katecheze pro dospěléstarší skupina v úterý v 17:00, nová skupina ve středu v 17:30. V úterý 10. prosince 2019 v 17:00 bude společná katecheze pro obě skupiny. Katecheze dospělých pokračuje od 7. ledna 2020.

Příprava mládeže na biřmování – ve čtvrtek v 18:00 na faře.

Společenství manželů – každý 1. a 3. pátek v měsíci v 19 hod. na faře.

Modlitební setkání – každý čtvrtek v 19:00 hod na faře. Další modliteb. setkání bude ve čtvrtek 9. ledna 2020.

Aktuality

Neděle 22. prosince 2019– 4. neděle adventní.

24. prosinec 2019 (úterý)  – Štědrý den

25. prosinec 2019 (středa) – Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek.

26. prosinec 2019 (čtvrtek) – Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka.

27. prosinec 2019 (pátek)  – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.

28. prosinec  2019 (sobota) – Svátek svatých Mláďátek, mučedníků.

Neděle 29. prosince 2019 – Neděle Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Na mších vykonáme obnovení manželských slibů.

Adopce na dálku. Naše farnost pokračuje v misi pod názvem Adopce na dálku. Tímto způsobem si adoptujeme 6 dětí a podpoříme prostřednictvím Charity jejich vzdělávání. O projektu Vás průběžně informujeme v časopisu Bartoloměj. Děkujeme všem dárcům! Potvrzení pro dárce jsou připravené na faře.

Všem, kteří v tomto roce přispěli darem na farnost, můžeme vystavit potvrzení pro uplatnění daňové slevy. Pro přípravu potvrzení potřebujeme jméno a příjmení dárce a adresu. Týká se to individuálních dárců, kteří přispěli na účet anebo v hotovosti do pokladny farnosti. Netýká se to sbírek, kde neumíme identifikovat jednotlivé dárce.

XXX

26. prosinec (čtvrtek)Vánoční koncert města Kolína. Vystoupí pěvecký sbor Cantores Cantant a hosté. Začátek v 16:00 v kostele sv. Bartoloměje.

Betlém v kostele sv. Bartoloměje bude pro veřejnost otevřený o Vánocích v dnech 25., 26., 28. (so), 29. (ne) a 31. prosince 2019 a také 1. ledna 2020 v době od 14. do 17. hodiny. Prosíme, abyste se zapisovali v sakristii na hlídání kostela v době otevření. Potřeba hlídání v kostele je naléhavá.

Srdečně zveme na Smírnou pouť za potracené děti na svátek sv. Mláďátek v sobotu 28. prosince 2019. Začátek je v 11:00 u Pražského jezulátka (kostel karmelitánů). Více na plakátcích.

Farní pobyt na horách. V termínu jarních prázdnin 8. 3. – 14. 3. 2020 naše farnost organizuje „sportovně – duchovní“ pobyt rodin naší farnosti v Klášterním penzionu Kongregace Dcer Božské Lásky http://klasternipenzion.cz/v Lužických horách. Cena ubytování je od 270 Kč/ noc pro dospělé a 200 Kč/noc pro děti (možná je také verze s plnou penzí za 450 Kč/den). K dispozici je společenská místnost, kaple, koutek pro děti a zahrada. V okolí se nachází lyžařské areály Jedlová a Horní Podluží s umělým zasněžováním a možností nočního lyžování, určené především pro rodiny s dětmi. Běžecké tratě jsou přímo v okolí Jedlové, nebo v německém Jonsdorfu. Zájemci nechť se hlásí do 3. 1. 2020 na e-mail: pavelova.alena@gmail.com, nebo na tel.: 731476879.

Oznam Farní charity Kolín. Ke dni 1. 3. 2020 bude volná pozice ředitele Farní Charity Kolín. Zájemci o pozici se mohou hlásit u p. Pavla Šimka z Arcidiecézní charity v Praze, e-mail: simek.pavel@praha.charita.cz Více v inzerátu. Děkujeme paní Lucii Růžkové-Rybárové za charitní dílo, které v Kolíně spolu se spolupracovníky vybudovala a přejeme ji Boží požehnání a dobré zdraví.

V kostelích je k dispozici lednové číslo časopisu Bartoloměj. Farní měsíčník je v novém grafickém šatu. Děkujeme všem zapojeným za spolupráci.