Ohlášky – 4. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 28. ledna 2017 do 4. února 2018

neděle 28. 1. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 29. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice 16:00 Rodinné centrum
úterý 30. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
středa 31. 1. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 1. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 2. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Sv. Bartoloměj
sobota 3. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 4. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Chceme také vytvořit sbor mladých, který bude doprovázet mší zpěvem.

Katecheze pro dospělé. Katecheze bude v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Zveme dospělé, kteří se chtějí připravit na křest anebo na další svátosti (biřmování, svaté přijímání), aby se přihlásili.

Aktuality

Pondělí 29.1.2018Den otevřených dveří v Rodinném centru sv. Zdislavy. Mše svatá v 16:00 hod. Následuje další program dle plakátu. Adresa: Benešova 774, Kolín. Zve Vás Farní charita Kolín.

Středa 31. ledna 2018 – památka sv. Jana Boska, kněze.

Pátek 2. února 2018 Svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice.

Sobota 3. února 2018 – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Neděle 4. února 20185. neděle v mezidobí.

Příprava na 1. svaté přijímání dětí začne ve středu 31. 1. 2018 na faře v 17:20 hod.

Katecheze pro dospělé bude od 30. ledna 2018 vždy v úterý v 17:30 hod.

úterý 6. února 2018 začne série přednášek Základy křesťanského životasedm darů Ducha Svatého. Přednášky vede pater Ján Halama, SVD. Začátek vždy v 17:30 v komunitním centru na faře.

Biřmování. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky potvrdil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 16. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.