Ohlášky – 4. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 29. ledna do 5. února 2022

pondělí 30. 1.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 31. 1.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 1. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 2. 2.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice18:00 Nejsv. Trojice
pátek 3. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 4. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 5. 2.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 4. února – 15:00 Starý Kolín.

Neděle 5. února – 8:00 Velim, 8:00 Velký Osek, 9:30 Pňov Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Katecheze pro dospělé –  vždy v úterý v 17:30. Nahlašování u p. faráře (tel.: 604294247).

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) a v sobotu v 17:30 v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Neděle 29. ledna – 4. neděle v mezidobí.

Úterý 31. ledna – sv. Jana Boska, kněze.

Čtvrtek 2. únorasvátek Uvedení Páně do chrámu (hromnice). Mše svatá bude také v 18:00 u Nejsv. Trojice.

Pátek 3. února – památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Neděle 5. února – 5. neděle v mezidobí.

Dětský karneval. Srdečně zveme děti a rodiče na karneval pro děti, který bude v sobotu 4. února v 15 hod. ve farním komunitním centru na Brandlově ul.

Na webové stránce farnosti je již odkaz na možnost přispět osobně na varhany. Vše naleznete na stránce www.farnostkolin.cz/darujte-ton

Příprava na první svaté přijímání začne ve středu 1. března. Pravidelná příprava dětí a jejich rodičů bude vždy ve středu od 17:30 hod.

Farní tábor pro děti bude v termínu 16.-22. červenec 2023 v klášteře v Zásmukách. Bližší informace a přihlášky budou na jaře 2023.

Nové číslo farního časopisu Bartoloměj je připravené v kostelích.