Ohlášky – 4. neděle v mezidobí

Program farnosti

  1. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 3. února do 10. února 2019

neděle 3. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 4. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 5. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 6. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 7. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 8. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 9. 2. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 10. 2. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku. V neděli 10. února 2018 bude mše svatá ve Velimi v 9:00 hod. a nebude bohoslužba v Pňově-Předhradí.

Pravidelný program

Sv. zpověď – pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa a čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: Pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře, první setkání 6. 2. 2018.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Bezprostřední příprava katechumenů na křest – středa v 17:30 na faře.

Modlitební společenství: ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Aktuality

Úterý 5. února 2019 – památka sv. Agáty, panny a mučednice

Středa 6. února 2019 – památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.

Neděle 10. února 20195. neděle v mezidobí

Nová výstava Tempus Fugit. V pondělí 4. února 2019 v 17:00 hod. vás zveme do komunitního centra na faře na vernisáž nové výstavy pod názvem Tempus Fugit s tematikou broumovských kostelů.

Časopis Bartoloměj. Je k nabytí únorové číslo farního časopisu Bartoloměj.

Misijní časopis Hlasy. K dispozici je únorové číslo verbistického misijního časopisu Hlasy. Je v něm mimo jiné rozhovor s děkanem Sedláčkem ze Zlína o příchodu verbistů do ČR před 20 lety.

Kniha o sv. Arnoldu Janssenovi. U sv. Bartoloměje je k nabytí kniha o zakladateli misijního řádu verbistů sv. Arnoldu Janssenovi. Součástí knihy je také CD s audionahrávkou knihy ve formátu mp3.

Modlitební společenství. Zveme do modlitebního společenství, které se schází vždy ve čtvrtek v 19 hod. v komunitním centru na faře. Je otevřené pro kohokoli, kdo se chce modlit za farnost, ducha otevřenosti a služby a jeden za druhého. Kontaktní osobou je Martin Tejkal.