Ohlášky – 4. neděle v mezidobí

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 30. ledna do 6. února 2022

pondělí 31. 1.Karanténa__
úterý 1. 2.Karanténa__
středa 2. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
čtvrtek 3. 2.8:00 Nejsv. Trojice11.30 Nejsv. Trojice_
pátek 4. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
sobota 5. 2.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 6. 2.8:00 Sv. Bartoloměj09:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Sobota 4. února –  15:00 Starý Kolín.

Neděle 5. února – 8:00 Velký Osek, 8:00 Velim, 9:30 Pňov-Předhradí, 10:30 Červené Pečky, 11:00 Veltruby, 17:00 Nová Ves.

Pravidelný program

Sv. zpověď – půl hodiny před každou mší svatou (vyjma neděle rána).

Eucharistická adorace – v pondělí, středu a čtvrtek od 11:00 do 11:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kolíně.

Vyučování náboženství – Pondělí v 16:30 – 1. třída, středa v 16:30 – 2. a 3. třída, čtvrtek v 16:30 – 4. a 5. třída, pátek v 19:00 – 6. třída a starší (spolčo mládeže).

Zpívaní dětí – Mladší děti (1. stupeň ZŠ): středa   14:45 – 15:30 hod. Sólové zpívání: středa   15:30 – 16:25 hod. Starší děti: (a mládež) pondělí  17:20 – 18:40 hod.

Katecheze dospělých – v úterý v 17:30 ve farním komunitním centru.

Modlitební večer – ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Mariina Legie – každou středu po ranní mši svaté (cca v 8:30) v kostele Nejsv. Trojice.

Aktuality

Z důvodu karantény nás kněží na faře se v neděli 30.1. nekonají bohoslužby, ani bohoslužby v pondělí a úterý. Není také katecheze pro dospělé. O případné další změně budeme informovat na stránce farnosti a na facebooku. Výuka náboženství v pondělí a středu nebude. Případné změny oznámíme přímo rodičům.

Neděle 30. ledna4. neděle v mezidobí.

Středa 2. únoraSvátek uvedení Páně do chrámu.

Čtvrtek 3. února – památka sv. Blažeje, biskupa, uděluje se svatoblažejské požehnání.

Sobota 5. února – památka sv. Agáty, panny a mučednice.

Neděle 6. února5. neděle v mezidobí.

Synoda. První setkání synodní skupiny bude v pondělí 31. ledna ve čtvrtek 3. února na faře v 18:00 hod. Srdečně zveme přihlášené i nepřihlášené. 17. října 2021 se v diecézích rozběhl proces přípravy na biskupskou synodu věnovanou procesu synodality, tedy vzájemného soužití, naslouchání a spoluúčasti uvnitř církve. V rámci tohoto procesu vznikají ve farnostech malé pracovní skupiny, které se tématem zabývají. Skupinky budou vznikat i v naší farnosti, zapojit se může každý. První setkání se uskuteční v lednu 2022. Více informací k tématům, kterými se synoda bude zabývat a k tomu, jak se můžete zapojit i vy, připravujeme pro příští číslo časopisu Bartoloměj. Již nyní se podrobnosti dočtete na webu cirkev.cz,  apha.cz anebo farnostkolin.cz/synoda-2021-2023/.

Vernisáž výstavy. 26.února 2022 (sobota) Vás zveme na vernisáž výstavy Pavla Šelega pod názvem VERAIKON. Začátek je v 15:00 ve farním komunitním centru na Brandlově ul. Na výstavě bude možné shlédnout převážně monotypy s tématem Veroničiny roušky. Vlastní jméno Veronika je odvozeno z řeckého vera-ikon, což je možné přeložit jako pravá podoba. Název výstavy má tedy naznačit, že autor se snaží dopátrat podoby Vykupitele, můžeme se zde ovšem zamyslet i nad zpodobením všeho viditelného i neviditelného.

Potvrzení o přijatých darech pro daňové účely máme připravené a v průběhu týdne Vám je zašleme poštou nebo e-mailem. V případě, že jste se zatím o potvrzení nepřihlásili, můžete tak učinit ve farní kanceláři.

Tříkrálová sbírka vyhlášena Charitou ČR probíhá od 1. do 16. ledna. Koledníky potkáme v ulicích našeho města a obcí a můžeme podpořit charitní akci také online nebo přes QR kód. Více na: www.trikralovasbirka.cz V online formuláři, prosíme, označte, že chcete podpořit Farní charitu Kolín, VS: 023. V modlitbách pamatujme na děti a dospělé, kteří budou v tomto roce koledovat.

Opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí způsobenou covid-19. Ministerstvo zdravotnictví nařizuje ve všech případech povinnost ochrany dýchacích cest na bohoslužbách a dodržování rozestupů 1,5 metru tam, kde je to prakticky možné a nedojde k závažnému narušení konání bohoslužeb. Výjimku mají přednášející, čtenáři, kazatelé, kantoři, zpěváci apod. Na bohoslužbách není nutné prokazovat se testem/očkováním/proděláním nemoci. Na jiných akcích kulturního nebo podobného charakteru jsou účastníci povinni mít toto potvrzení, byť by akce byla pořádána církví. Více na stránce cirkev.cz. Svaté přijímání se přijímá na ruku.

Farní pobyt na horách
V termínu jarních prázdnin 13. 2. – 19. 2. 2022 organizuje naše farnost „sportovněduchovní“ pobyt v Hotelu Poutní dům (https://www.poutnidum.com/) v Králíkách.
Zájemci nechť se hlásí na 737 129 378 nebo na tomas.pavela@gmail.com.

Letní farní tábor pro děti bude v Zásmukách od 10. do 16. července 2022. Tábor je pro věkovou kategorii od 7 do 15 let. Bližší informace brzo doplníme. Minulé ročníky se nám vydařily i díky silné duchovní podpoře farníků. I letos Vás prosíme, abyste na přípravu a průběh tábora mysleli ve svých modlitbách.

Farní časopis Bartoloměj – únorové číslo farního časopisu Bartoloměj je připravené k odběru v našich kostelích.