Ohlášky – 4. neděle velikonoční

Program farnosti – 4. neděle velikonoční

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 12. května do 19. května 2019

neděle 12. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 13. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
úterý 14. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:30 Sv. Bartoloměj
středa 15. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
čtvrtek 16. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:30 Nejsv. Trojice_
pátek 17. 5.8:00 Nejsv. Trojice11:00 Sv. Bartoloměj18:00 Nejsv. Trojice
sobota 18. 5.8:00 Nejsv. Trojice_18:00 Nejsv. Trojice
neděle 19. 5.8:00 Sv. Bartoloměj9:30 Sv. Vít – Zálabí18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď –  pondělí, středa a čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Májová pobožnost – v květnu po každé mši svaté, v útercích slavnostně před večerní mši svatou u sv. Bartoloměje v 18:30.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře. Náboženství starších žáků v pátek 17.5. nebude.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře. Nejbližší katecheze bude 14.5.

Chrámový pěvecký sbor: nácvik vždy v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Modlitební společenství:  ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Aktuality

Neděle 12. května 2019 – odpoledne v 15:00 hod. se na faře koná pravidelné setkání ministrantů.

Úterý 14. května 2019 – svátek sv. Matěje, apoštola

Čtvrtek 16. května 2019 – svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

Pátek 17. května 2019 – bude mše svatá také v 11:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje jako pohřební mše obětovaná za zesnulou Pavlu Hukaufovou.

Neděle 19. května 2019 – 5. neděle velikonoční. Koná se Svatojánská sbírka na arcidiecézi.

První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 16. června 2019 při mši svaté u sv. Bartoloměje v 10:00 hod.

Duchovní obnova před kněžským svěcením Františka Čecha. Série tří večerů s promluvou. Promluva vždy v úterý v rámci večerní mše u sv. Bartoloměje.

  • 4. 6. Mons. Artur Matuszek, farář ve Vršovicích, bývalý rektor semináře v Praze. Téma: Kněz – služebník Božího milosrdenství
  • 11. 6. R.D.  Vojtěch Eliáš, administrátor ve farnosti u kostela sv. Ludmily, Praha-Chvaly, taky kanovník Metropolitní kapituly. Téma: Kněz – hlasatel Božího slova
  • 18.6. R.D. Krzystof Henriko, adminsitrátor farnosti Jílové. Téma: Kněz a eucharistie

22. červen 2019kněžské svěcení jáhna Františka Čecha. Začátek v 10:00 v katedrále sv. Víta v Praze

23. červen 2019primiční mše sv. novokněze Františka Čecha. Začátek v 15:00 v kostele sv. Bartoloměje v Kolíně.

Příspěvky na primici a primiční pohoštění můžete předávat prostřednictvím p. Elišky Zelenkové (tel.: 604440764).