Ohlášky – 4. neděle velikonoční

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 7. do 14. května 2017

Dnes je neděle 7. května 20174. neděle velikonoční

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

Pondělí 8.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 9.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 10.5. 8:00 Nejsv. Trojice 10:00 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 11.5. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek 12.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 13.5.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 14.5. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

 

Bohoslužby v dalších obcích:

Sobota 13. května 2017: Bořetice– 18:30 májová pobožnost a mše sv. u kaple sv. Jana Nepomuckého. Zibohlavy – 14:30, Lošany – 15:30.

V neděli 14. května 2017  – mše sv. ve Velimi v 9:00 hod (spojená mše pro Velim a Pňov-Předhradí). Nedělní bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

Ve středu 10. května 2017 je v 10:00 hod. v klášterním kostele Nejsv. Trojice zádušní mše za + Josefa Kličku. Proto mše sv. v 11:30 nebude !!!!

Pondělí 8. května – památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Pátek 12. května – svátek Výročí posvěcení Pražské katedrály

Sobota 13. května – památka Panny Marie Fatimské

V pondělí a čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Následující neděle 14. května 20175. neděle velikonoční

V neděli 14. května 2017 se koná Svatojánská sbírka na arcidiecézi.

 

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

V pondělí 8. května 2017 si vykonáme pouť na Svatou Horu. Bližší informace na plakátcích. Přihlašování a bližší informace u p. Pavly Hukaufový – tel.: 774994688

Recitál Dagmar Peckové – koncert bude v kostele sv. Bartoloměje v úterý 9. května 2017 v 19:00 hod.

Příprava snoubenců na svátost manželství bude o víkendu 13.-14. května 2017. Začátek v sobotu v 9:30 hod. a v neděli ve 14:00 hod. Podrobnější program na webové stránce farnosti.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 18:00 hod. na faře. Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247). Katecheze ve středu 3. a 10. května nebude.

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře.

Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře.

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat 2x v měsíci v sobotu v 19:00 hod. v komunitním centru na faře. Setkání vede otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.fr

Anglické večery budou v sobotu 6. a 13. května 2017.

 

Společenství mládeže. Pozýváme mládež na setkání jednou za měsíc v sobotu v 19.00 hod na faře. Nejbližší setkání bude v sobotu 20. května 2017. Setkání povede otec Georges.

 

Farní den se bude konat v sobotu 27. května od 15 hod. u kaple sv. Jana Nepomuckého v Bořeticích. Program zakončíme mši sv. a májovou pobožností v 18:30 hod.

 

Přihlašování a registrace na celostátní setkání mládeže. Pozýváme a povzbuzujeme mládež k účasti na celostátním setkání mládeže v Olomouci, které se koná od 15. do 20. srpna 2017. Do konce května je možné zaregistrovat se za zvýhodněný poplatek:  olomouc2017.signaly.cz/registrace