Ohlášky – 5. neděle postní

Program farnosti

  1. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 18. března do 25. března 2018

neděle 18. 3. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 19. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 20. 3. 9:30 Sv. Bartoloměj 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 21. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 22. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 23. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 24. 3. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 25. 3. 7:45 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít (Zálabí) 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích podle pravidelného programu.

Pravidelný program

V pondělí, středu a čtvrtek od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hodiny přede mší sv.

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Pobožnost křížové cesty v postní době se modlíme pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod.

Vyučování náboženství je v obvyklých časech: pondělí – 1. třída; středa – 2. a 3. třída, čtvrtek – 4. a 5. třída. Začátek vždy v 16:30 hod. Příprava na 1. svaté přijímání dětí na faře ve středu v 17:20 hod.

Náboženství pro starší žáky – 6. třída a starší žáci – bude v pátek v 19:00 hod, počítá se i s účastí žáků na páteční mši v 18.00 hod. Nácvik zpěvu v 17:00 hod.

Katecheze pro dospělé. Pokračuje pravidelná katecheze pro dospělé, kteří se připravují na přijetí svátostí vždy v úterý v 17:30 hod v komunitním centru na faře. Mše svatá bude v 18:30 v kostele sv. Bartoloměje až do konce postní doby.

Aktuality

Pondělí 19. března 2018slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie, doporučený svátek.

Úterý 20. března 2018 – je v Kolíně vikariátní konference kněží kolínského vikariátu. Ranní mše svatá bude v 9:30 v kostele sv. Bartoloměje.

Neděle 25. března 2018 – Květná neděle. Procese před ranní mši začíná v 7:45 u kostela Nejsv. Trojice. Přineste si, prosíme, ratolesti do průvodu. V průvodu se přesuneme do chrámu sv. Bartoloměje, kde začne mše svatá zhruba v 8:00. Na mši sv. si poslechneme zpívané pašije. Pozor, změna času! Ze soboty na neděli se mění zimní čas na letní. Hodiny se posunou o hodinu vpřed.

Představení Mysterium světla. Divadlo Víti Marčíka představí 22. března 2018 v 18:00 hod. (čtvrtek) v kostele sv. Bartoloměje hru pod názvem Mysterium světla – jedná se o pašijový příběh umučení Krista podle evangelia sv. Jana a příběh jeho zmrtvýchvstání. Více na www.vitamarcik.cz

Úklid v kostele sv. Bartoloměje bude v sobotu 24. března 2018 v 9:00 hod.

Arcidiecézní setkání mládeže. sobotu 24. března 2018 se koná Arcidiecézní setkání mládeže v Praze. Mladí, kteří se chtějí setkání účastnit, mohou přijít už v pátek večer a přenocovat v komunitním centru na faře. Ráno pojedeme společně do Prahy.

Farní Charita. V neděli 25. března 2018 po ranní mši u sv. Bartoloměje bude Farní Charita nabízet Velikonoční dekorace – ruční práce našich seniorek v komunitním centru na faře.

Úklid v kostele Nejsv. Trojice. Většina bohoslužeb v Kolíně se koná v kostele Nejsv. Trojice. Proto v něm potřebujeme zabezpečit pravidelný úklid. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do některé z úklidových skupin. Seznam je v sakristii.

Adopce na dálkupotvrzení o daru. Máme už připravené potvrzení o přijetí daru pro ty dárce, kteří ho požadovali. Vyzvednout si je mohou v sakristii u sv. Bartoloměje anebo na faře.

V sobotu 7. dubna 2018 od 9.00 do 13.00 hod. nabízí Pastorační středisko možnost absolvovat školení lektorů, které povedou P. Michal Němeček a MgA. Jan Horák. Součástí programu kurzu je výuka správného přednesu textů a objasnění liturgických předpisů pro přednášení Božího slova při liturgii a ve společenství. K účasti na školení jsou zváni všichni, kdo se svou lektorskou službou podílí na slavení mše svaté, i všichni, kdo ve společenstvích, ale i soukromě pracují s Božím slovem. Předchozí přihlašování není nutné. Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska AP

Biřmování – ZMĚNA. Sekretariát otce kardinála Dominika Duky oznámil, že biřmování v naší farnosti bude v neděli 30. září 2018 v 10:00 hod. v kostele sv. Bartoloměje. Dříve uvedený termín 16. září proto neplatí. Pro přijetí svátosti biřmování se požaduje minimální věk 14 let v roce přijetí svátosti.