Ohlášky – 5. neděle postní

Program farnosti

5. neděle postní

Ohlášky Římskokatolické farnosti Kolín pro období od 7. dubna do 14. dubna 2019

neděle 7. 4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice
pondělí 8. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
úterý 9. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:30 Sv. Bartoloměj
středa 10. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
čtvrtek 11. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice
pátek 12. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
sobota 13. 4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
neděle 14. 4. 7:45 Sv. Bartoloměj 9:30 Sv. Vít – Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Mše svaté v ostatních obcích jsou podle pravidelného pořádku.

Pravidelný program

Sv. zpověď –  pondělí, středa, čtvrtek 10:30-11:20, jindy – půl hodiny přede mší svatou.

Eucharistická adorace – pondělí, středa, čtvrtek – 1 hodinu před polední mší svatou od 10:30. Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mší sv. pondělí-sobota.

Vyučování náboženství. Náboženství pro žáky prvního stupně: pondělí – 1. třída začátek v 16:15, středa – 2-3 třída začátek v 16:30 hod, čtvrtek – 4-5 třída – začátek v 16:15 hod. Náboženství pro starší žáky – 6 třída a starší – v pátek v 19:00 hod. Místo: komunitní centrum na faře.

Příprava na 1. svaté přijímání pro děti a jejich rodiče: středa 17:30 na faře.

Katecheze pro dospělé: v úterý v 17:30. Místo: komunitní centrum na faře.

Chrámový pěvecký sbor: nácvik vždy v úterý v 19:00 v komunitním centru na faře.

Bezprostřední příprava katechumenů na křest: středa v 17:30 na faře.

Modlitební společenství:  ve čtvrtek v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

Společenství manželů: vždy v 1. a 3. pátek v měsíci, začátek v 19:00 na faře.

Pobožnost křížové cesty v postní době konáme pravidelně v kostele Nejsv. Trojice v pátek v 17:15 hod. a v neděli v 17:30 hod. před večerní mši svatou.

Aktuality

Neděle 7. dubna 20195. neděle postní. Koná se 3. skrutinium katechumenů. V 15:00 hod. se koná pravidelné ministrantské setkání v komunitním centru na faře.

Sobota 13. dubna 2019 – koná se Světový den mládeže v Pražské arcidiecézi v Praze-Kunraticích. Začátek programu už v pátek večer v 19:00 v komunitním centru na faře s možností přenocování (spacák) a společně cestovat ráno do Prahy. Je připraven bohatý program. Srdečně zveme mládež naší farnosti k účasti. Viz plakát.

Úklid kostela sv. Bartoloměje před Velikonocemi. Zveme Vás k společnému úklidu kostela sv. Bartoloměje v sobotu 13. dubna 2019 v 8:45.

Neděle 14. dubna 2019  – Květná neděle. Procesí na Květnou neděli začíná v 7:45 u klášterního kostela Nejsv. Trojice a půjdeme průvodem do chrámu sv. Bartoloměje, kde bude slavená mše svatá se zpívanými pašijemi. Prosíme, abyste si přinesli ratolesti do průvodu. Slavením Květné neděle se začíná Svatý týden.

Neděle 21. dubna 2019 – koná se Velikonoční koncert pěveckého sboru Cantores Cantant a hostů. Začátek je v 17:00 hod. v chrámu sv. Bartoloměje.

Pátek 26. dubna 2019 – zveme na vernisáž výstavy Jindry Hubkové. Začátek je v 19:00 hod. v komunitním centru na faře.

27.-28. duben 2019víkendová příprava snoubenců na manželství. Začátek v sobotu v 9:30 hod. v komunitním centru na faře. Nahlašování u p. faráře (mobil: 604294247). Ti, kteří plánují svatbu v tomto roce, ať se přihlásí p. faráři jak nejdříve.

První svaté přijímání bude v naší farnosti v neděli 16. června 2019 při mši svaté u sv. Bartoloměje v 10:00 hod.

Postní předsevzetí. Součástí postní doby je odříkání se, zvláště jídla. Tu dobu můžeme využít tvůrčím způsobem, když ušetřené prostředky věnujeme na dobrý cíl. K dispozici jsou postní kasičky, které si můžete vzít sebou a ke konci postní doby se rozhodnout na jaký cíl chcete ušetřené prostředky věnovat. Postní kasičky s určenými dary na konkrétní cíl můžete potom přinést na Velký Pátek do kostela.

Kniha o sv. Arnoldu Janssenovi. U sv. Bartoloměje je k nabytí kniha o zakladateli misijního řádu verbistů sv. Arnoldu Janssenovi. Součástí knihy je také CD s audionahrávkou knihy ve formátu mp3.